bonus-malus

СТАНОВИЩЕ

 

на ИНСТИТУТА ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ

 

Институтът за пътна безопасност възложи на експерти, работещи в сферата на застраховането, да направят анализ и предложения относно въвеждането на новата наредба на КФН за „бонус-малус“.

Read More