КОНКУРС

СТАРТИРА НАЦИОНАЛЕН
КОНКУРС „ИСТОРИИ, ПРОЕКТИ И МЕЧТИ ВЪРХУ КАРТА“

По повод Световния
ден на Географските информационни системи (ГИС)
и
честването на 50-тата годишнина на компанията световен пионер и лидер в
разработването и внедряването на Географски информационни системи (ГИС) – Есри,
в България стартира национален
конкурс за карти
под надслов „Истории, проекти и мечти върху
карта“. Конкурсът насърчава всички малки и големи откриватели да разкажат
своята история с ГИС технологии.

Read More