Мониторинг „Струма“

Мониторинг АМ „Струма“

До 23.07.2019 г. в ИПБ има постъпили постъпили над 15 сигнала относно проблеми със състоянието на АМ 3 „Струма“.

Тук са изложени три от най-притеснителните.

  1. Сигнал за грешно поставени табели при км 15+000 до 18+900

С така въведената организация на движението след тунел „Големо Бучино“ в посока ПВ „Даскалово“ максимално позволената скорост е съгласно регламентираната в чл. 21, ал. 1 от ЗДвП, а именно 140 км/ч за автомобили от категория В. Веднага след ПВ „Даскалово“ обаче има ограничение на скоростта до 90 км/ч. С така въведената организация на движението е създадена предпоставка за настъпването на тежко ПТП, а дори и на верижна катастрофа. В наредба № 18 oт 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци, чл. 79, ал. 2 много ясно е указано, че „огато скоростта се ограничава с повече от 20 km/h, тя неколкократно се намалява с 20 km/h, като пътен знак В26 се поставя на разстояния съгласно приложение № 16.“ В случаят организатора на движението е въвел организация, която пряко застрашава живота и здравето на ползвателите на пътната инфраструктура.

  1. Сигнал за табели които объркват за правилното направление по АМ „Струма“ в посока към Кулата

С пускането в експлоатация на новата отсечка от АМ „Струма“, от отбивката за Логодаж към път III-106 към ПВ „Благоевград-ЮГ“ не е коригирана старата организация на движението, която предупреждаваше за това, че магистралата свършва и движението се отклонява към гр. Благоевград пред път III-106. По този начин скоростта се ограничава до 60 км/ч, без това да е необходимо. Освен това указателните табели показват, направление посока Кулата през път III-106 и по нищо не личи, че пътят продължава през новата отсечка пусната в експлоатация. По този начин предимно чуждестранните граждани се объркват и има не един случай да спират внезапно, за да се отклонят към път III-106 или дори да връщат назад в аварийната лента, защото си мислят, че са се объркали и не могат да продължат движението си напред.

Указателните табели, които предупреждават, че посоката към Кулата е само с отклоняване в дясно през път III-106 са две.

 

  1. Пропадане на асфалтовото покритие при един от мостовете

Забелязва се силно пропадане при един от мостовете между км 88 и км 89 на АМ 2 Струма. Тази отсечка е сравнително скоро въведена в експлоатация и не е нормално да е в такова състояние. В момента скоростта в зоната е ограничена до 90 км/ч. Това обаче е изключително тежка икономическа загуба за обществото, защото реално пътят е строен за скорост от 140 км/ч, а поради некачественото строителство се използва със значително по-малка скорост. Отделно самото пропадане е предпоставка за ПТП и незабавното отстраняване на дефекта е абсолютно задължително. Неправилна административна мярка е просто да се ограничи скоростта и то когато става дума за чисто нов път.

ИПБ