От Института за пътна безопасност ще мерят нивата на шум в зелинския участък на АМ “Хемус”

На 07.06.2020 г. – неделя, от 11:00 ч. на спирката при чешмата над манастир „Рождество на пресвета Богородица“ (при магазина в Зелин), ще се проведе среща на всички, които последните няколко месеца активно участваха в инициирането и събирането на подписи в подкрепа на искането на Местна гражданска инициатива (МГИ) за монтиране на шумозащитни съоръжения в участъка на АМ „Хемус”, преминаващ през вилна зона Зелин.

На срещата са поканени представители на Института за пътна безопасност (www.roadsafety.bg), които официално ще измерят нивата на шум в зелинския участък на магистралата. 

Също така ще бъде окомплектована и цялата преписка с документи, включително списъците на подписалите се до момента граждани, за внасянето й в Агенция “Пътна инфраструктура”. 

Организаторите призовават всички заинтересовани лица да рисъстват на срещата, “за да покажем, че знаем как да бъдем чути и че сме решени да търсим полагащото ни се”.

За повече информация и връзка с доброволците можете да се обръщате към Фейсбук групата на МГИ: Зелин – местна гражданска инициатива

Червен светофар

Червен светофар за Борисов

 

На 08.04.2020
ИПБ публикува анализ на пътнотранспортния травматизъм за първото тримесечие на
2020 г., отчитайки въведеното извънредно положение.

     На
10.04.2020 г. бяха оповестени три случая на ПТП, в два от които шофьорите са
управлявали МПС с превишена скорост и след употреба на алкохол. В тази връзка
ИПБ реши да бъде сформиран юридически екип, който да извършва постоянен
мониторинг на случаите на тежки ПТП. Експертите ще наблюдават развитието на
досъдебните производства, ще бъдат в съдебните зали при разглеждане на делата,
ще следят законодателните предложения, касаещи безопасността по пътищата, ще
участват активно с предложения и становища, ще задават въпроси на отговорните
институции и ИПБ ще информира обществеността.

      На
15.04.2020 г. ИПБ подготви и изпрати на министър-председателя предложения за
мерки, които да бъдат предприети от правителството за ограничаване на
пътнотранспортния травматизъм по време и след извънредното положение.

     На 19.04.2020 г. жестоката катастрофа, при
която бе убит журналистът Милен Цветков, повдигна отново въпросите за
факторите, довели до  поредната жертва по
пътищата.

     Един от тях е активното бездействие на
държавата и неглижирането на необходимостта от холистичен подход и адекватни,
работещи мерки за осигуряване на най-високо възможно ниво на пътна безопасност.

     След катастрофата край Своге през август
2018 г., при която загинаха 20 души, правителството си изми ръцете като създаде
ДАБДП. След повече от една година Агенцията може да се „похвали“ само с
назначени чиновници, призиви, констатации и видео клипчета. Няма предприети
мерки, няма направени работещи предложения за намаляване на жертвите на ПТП.
Това разкрива липсата на експертиза, което вече е превърнало ДАБДП в поредната
паразитираща на гърба на данъкоплатците 
административна структура. Целта на създаването на Агенцията бе да има
работещ инструмент за провеждане на активна политика за пътна безопасност. Основни
задачи следваше да бъдат координиране на действията на множеството институции с
правомощия в областта на осигуряване безопасността по пътищата, приемане и
изпълнение на план за действие, включващ мерки за превенция и добри европейски
практики и упражняване на ефективен контрол.

     Друг фактор е пренебрегването на
сериозността на извършените предходни нарушения. Анализ на ИПБ показва, че при
90 % от случаите на тежки ПТП се установява, че извършителите са имали
множество по-малки нарушения в миналото. Има фрапиращи случаи, при които срещу
водач с над 50 нарушения, не са предприети мерки за забрана за управление
на  МПС.

     Ненаказуемостта на деянието и избягване на
правосъдието поощряват извършването на ПТП. Всеки ненаказан случай насърчава
безотговорното и престъпно поведение. Обективното и неповлияно от фактори,
извън законовоустановетите, разследване на ПТП, справедливото прилагане на
Закона, спазването на прогласения в Конституцията принцип за равенство пред
Закона са от съществено значение за намаляване на убийствата по пътищата. За
съжаление, не са един или два случаите, при които освен жертви и почернени
близки, остава и усещането за безнаказан произвол.

Примери:

     Август 2011 г. 21-годишният син на прокурор
убива двама души в София. 8 години по-късно, през ноември 2019 г. САС
постановява условна присъда от 1 година и поровина с 3-годишен изпитателен
срок. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред ВКС. Делото – е
пример за бавно правосъдие.

     През 2015 г. в Пазарджик 27-годишен
прегазва с джип „Хамър“ 70- годишен пешеходец. Установени са: превишена
скорост, употреба на наркотици (амфетамин) и алкохол и липса на правоспособност
за управление на МПС. Присъдата е 3 години и половина затвор.

     Април 2017 г. Дванадесетокласник от
пловдивска елитна гимназия, шофиращ джип „Тойота“, убива 61-годишна жена на
пешеходна пътека в Пловдив.  Присъдата: 2
години и 8 месеца затвор и 5 г. лишаване от право да управлява МПС.

     Юни 2018 г. – Силвия Зорова, управляваща
джип „Мерцедес“ причинява ПТП, при което има един убит и един ранен. Не се
открива информация за досъдебно/ съдебно производства.

Законодателството
като фактор.

     От 5 години се говори за промени в ЗДП, за
приемане на нов закон, уреждащ административно-наказателната отговорност и др.,
но до момента няма резултат.

     Фактор е и популизмът и приемането на
заканодателство „на парче“ и под обществен натиск, след поредното тежко ПТП.

     През март 2019 г. , след поредния случай на
убийство на млад човек на пешеходна пътека в Приморско от употребил алкохол и
избягал от местопроизшествието шофьор, народни представители от „ОП“ внасят
проект на Закон за изменение на НК, с който се предлага увеличаване на размера
на наказанията за шофьори, предизвикали катастрофа след употреба на алкохол и/
или наркотици или от която е настъпила телесна повреда или смърт на повече от
едно лице, или деецът е избягал от местопроизшествието, или е без
правоспособност да управлява МПС или на пешеходна пътека. Предложението е
санкцията, предвиждаща от 3 до 15 години лишаване от свобода да бъде увеличена
на от 5 до 15 години. До момента предложението не е разгледано дори в
парламентарни комисии.

     През декември 2019 г. народни представители
от ГЕРБ, ВОЛЯ, ДПС и ОП внасят законопроект за допълнение на НК, с който се
предлага употребата на наркотични вещества или техни аналози преди управление
на МПСда се установява по „надлежния ред“, а именно – по реда на Наредба № 1/
2017 г. за реда за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта и/ или
употребата на наркотични вещества или техни аналози. Приемането на
предложението би довело до ограничаване предметния обхват на нормата на чл. 343
б, ал. 3 от НК, до декриминализиране на случаи, при които употребата на
наркотични вещества или техни аналози е доказуема с всички допустими от НПК
доказателства и доказателствени средства и до ненаказуемост на деянието.

     Към настоящия момент предложението е
разгледано на заседание на Комисията по здравеопазване и е прието с 20 гласа
„за“ и нито един „против“ или „въздържал се“.

     Становища по двете по-горе законодателни
инициативи няма представени от институции с правомощия в областта на БДП,
включително и от ДАБДП, въпреки че разработването самостоятелно и/или участието
в разработването на нормативни актове, свързани с безопасността на движение по
пътищата, организация на движението, развитие на транспортната инфраструктура,
намаляване на пътнотранспортния травматизъм, състоянието на автомобилния парк и
подготовката на водачите е първото правомощие, посочено в Устройствения
правилник на Агенцията.

     Потреслото цяла България  убийство на най-светлия християнски празник
Великден извади на повърхността всички горепосочени проблеми, с които държавата
ще трябва да се справи, ако не иска невинни граждани да умират по нелеп и
жесток начин на пешеходни пътеки, тротоари и не при нарушаване, а при спазване
на пътната сигнализация.

     Крайно време е червената лампичка да светне
за тези, които допуснаха с бездействието си и некомпетентността си обществото
ни да загуби един истински журналист, а две деца да останат без баща.

                                       Екип на Института за пътна безопасност

Предложение

На 15 април Институтът за пътна безопасност предложи на министър-председателя на Република България мерки за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм по време и след приключване на извънредното положение. 

ДО
МИНИСТЪР- ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

 София 1594,
бул. „Княз Александър Дондуков“№1

            

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,

    През месец април
Институтът за пътна безопасност проведе изследванe на пътнотранспортния
травматизъм, отчитайки въведеното на 13 март 2020 г. извънредно положение. Oт него става видно, че през първите 3
месеца на 2020 г. имаме значително намаление от 25% на жертвите и ранените по
пътищата,
в сравнение със същия период на 2019 г., като само за март това намаление на жертвите е близо 40%.

     Пандемията COVID-19 и въведеното извънредно
положение в Република България намалиха значително трафика на превозни
средства, което даде и своите положителни измерения. За първи път страната ни
има възможност да се доближи до зададените цели в “Националната стратегия за
подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България 2010
г.-2020 г.” цели, а именно 50% намаление на загиналите и ранени в следствие на
ПТП.

Бедствието, каквото е и разпространението на COVID-19, е
рядко очаквано и последиците са трудно предвидими, но рано или късно същото ще
премине. Важното според нас предстои и то е свързано с отмяната на извънредното
положение и възобновяването на автомобилния трафик. Рязкото нарастване на
интензивността в пътното движение, без да са взети преди това необходимите
превантивни мерки, може да доведе до рязко влошаване на пътнотранспортната
обстановка и увеличаване на пътнотранспортните произшествия със загинали и
ранени. Необходимо е да бъдат набелязани пакет от адекватни мерки, които да
бъдат приложени незабавно.

В тази връзка от Института за пътна безопасност
предлагаме :

 • Преглед
  на списъците с участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия на
  територията на страната и незабавно отстраняване на дефицитите, свързани с
  пътната безопасност, на местата, в които се очаква рязко нарастване на
  интензивността на движение.
 • Привеждане
  в съответствие с нормативните изисквания на хоризонталната и вертикалната
  маркировка, и възстановяването им в случаи на липси.
 • Възстановяване
  на разрушеното асфалтово покритие и възстановяване на системите за активна
  защита, като еластични огради, предпазни парапети и др. по пътищата, където се
  очаква най-голямо натоварване;
 • движението
  на тежкотоварните МПС да бъде ограничено в най-натоварените часове;
 • Във
  времето на възстановяване на пътното движение, ограничаване на
  пътно-строителните ремонти или временното им замразяване като бъдат обезпечени
  с необходимата сигнализация.
 • Осъществяване
  на проверка на участъците от пътищата с временна организация на движението за
  състоянието на временната сигнализация и проверка дали създадената на пътя
  организация на движението отговаря на одобрените планове за временна
  организация на движението.
 • След
  отпадане на ограниченията, организиране на засилен контрол  върху поведението на участниците в пътното
  движение от страна на контролните органи на МВР и МТИТС.

15.04.2020 г.                                                                      

София                                            

Екип на Институт за пътна безопасност

Анализ

Сравнителен анализ на пътнотранспортния травматизъм по време нa извънредно положение

Институтът за пътна безопасност проведе изследванe на пътнотранспортния травматизъм, отчитайки въведеното на 13 март 2020 г. извънредното положение.

Изследването обхваща периода на първото тримесечиe на годините 2018, 2019 и 2020, като база за сравнение са годините 2012 и 2013, през които има най-малко жертви и ранени за периода 2010 г. – 2020 г.

Фиг.1- загинали Q1 2020

На фиг. 1 са представени резултатите от изследването, видно от които за първите три месеца на 2020 г. загиналите от ПТП са 85 души, което е с 24 % по- малко, отколкото за същия период на 2019 г., като цифрите говорят оптимистично за сериозно намаление на жертвите дори спрямо 2012 г. и 2013 г.(постигнати са най-добри резултати за намаляване на пътнотранспортния травматизъм). За месец март 2020 г. жертвите от ПТП са 26, като процентното намаление е 39% в сравнение с месец март 2019 г., което е на нивото от месец март 2013 г. Ако извънредното положение се запази до 13.05.2020 г. се очаква намалението на жертвите от ПТП на годишна база да достигне 20% или 484 загинали от ПТП спрямо 628 за 2019 г.

От фиг. 2 се вижда, че за първите три месеца на 2020 г. ранените от ПТП са с 9 % по-малко, отколкото през първото тримесечие на 2019 г. За месец март 2020 г. ранените са 383, като през март 2019 г. са 597 или намалението е с 36%. Въпреки сериозното намаление, ранените лица за първите 3 месеца на 2020 г. са с 10% повече от ранените лица за трите месеца на 2012 г.

Фиг. 2- ранени Q1 2020


Пандемията COVID-19 и намаленият във връзка с въведеното извънредно положение в Република България трафик на превозни средства имат и своите положителни измерения. За пръв път страната ни има възможност да се доближи до зададените в “Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България 2010 г.-2020 г.” цели – 88 загинали и 6363 ранени през 2020 г.

Всяко бедствие, каквото е и разпространението на COVID-19, е рядко очаквано, а последиците са трудно предвидими. Правителствата на държавите вземат мерките за намаляване броя на жертвите ad hoc. Не така стои въпросът с последиците от неизграждането на безопасна транспортна система – основен фактор за предотвратяване на пътни произшествия с фатален край. Основната цел на Института за пътна безопасност и на програмата „Мисия нула“ остава изграждането на безопасни пътища и нула жертви на пътя.

Екип на Институт за пътна безопасност

СТАНОВИЩЕ

Относно пореден инцидент с трамвай на територията на Столична община

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

За по-малко от три месеца в столицата станаха поредица от тежки инциденти, където хора бяха блъснати и дори имаше убит човек след ПТП с трамвай. Всичко това се случва на фона на 100% увеличаване на жертвите само за две години. При всички предходни инциденти Общината отричаше вината за лошата обстановка да е на администрацията. Днес след поредния инцидент обаче трябва всички да си дадем ясно сметка, че са налице всички индикатори за много сериозен, тежък и систематичен проблем не само с пътната безопасност като цяло в град София, а и с лошото и неефективно управление на масовия обществен градски транспорт.

Проблемите с травматизма не мога да бъдaт отлагани за по-късно и за по-нататък, те не търпят отлагане. Несвойствените оправдания като това, че няма назначен зам.-кмет по транспорта, или че той скоро е встъпил в длъжност, са неадекватно оправдание, за което гражданите плащат с живота и здравето си. Изчакването да минат тези или онези избори, да се назначи този или онзи човек, някъде там в бъдещето не решава проблема, а го задълбочават просто защото го отлагат.

Екип на Институт за пътна безопасност

ПОДКРЕПА

Институтът за пътна безопасност подкрепи националния автоинструкторски протест

Автоинструктори от цялата страна взеха участие в национален протест на 14 януари (вторник) от 13:00 часа на пл.Батенберг в София. Протестът бе организиран от Националния автоинструкторски съюз, Българския автоинструкторски съюз и Съюза на българските автомобилисти – СБА, с подкрепата на ИПБ.

Основното искане на протестиращите е незабавно да бъде отменена заповедта на министъра на образованието и науката от 15.11.2019 за увеличение на броя на часовете по кормуване от 31 на 42. Тази промяна е тясно обвързана с въвеждането на нова система за контрол върху практическото обучение на водачите. Начинът на въвеждане на системата за контрол от Министерството на транспорта даде основание на голяма част от експертите в сферата да се усъмнят, че става въпрос за корупционна схема.

Договорът за изработка на системата е подписан в момент, в който работната група по обсъждане на промените, все още не е приключила своята работа. Междувременно, фирмата, на която е възложена изработката, вече е била готова със софтуера и той дори е предоставен за тестване на определени автоинструктори. В тази връзка възникват няколко въпроса, на които протестиращите очакват да получат отговори:

Възможно ли е фирмата да е работила върху изработката на система за сигурност преди държавата да ѝ я възложи?

Как собствениците на фирмата са знаели предварително, че изработката на тази система ще бъде възложена точно на тях?

Кой е работил по тази система, тъй като към момента на сключване на договора фирмата няма наети работници, не внася осигуровки и няма публично оповестени проекти, свързани с възложените ѝ дейности?

Възможно ли е промените да се правят с цел една частна фирма да събира такса (в размер на 20-30 лв) от 60-70 000 курсисти годишно за достъп до тази система?

Ако последното съмнение е вярно, възможно ли е по този начин да се цели пренасочването на близо 2 милиона лева годишно към една частна фирма?

Националният протест е поредна стъпка срещу въвеждането на допълнителна тежест автоинструкторите и обучаващите се шофьори, след като през месец декември бяха събрани близо 1000 подписа на автоинструктори срещу промените.

При провеждането на протеста се събраха повече от 600 коли и 4000 човека, като под натиска на справедливите искания, министрите на транспорта и образованието обявиха, че ще се изработят нови правила в нова работна група за учебната документация. Подкрепа намери искането и в тази група да влязат истински представители на бранша, а не самопровъзгласили се лобисти, каквото е положението в момента.

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР

Откриване на Учебен център по „Пътна безопасност“

На 13.01.2020г., в рамките на тържеството по случай Патронния празник във ВТУ „Тодор Каблешков“, бе официално открит Учебен център по „Пътна безопасност“, изграден с подкрепата на Института за пътна безопасност.

Лентата бе прерязана от ректора проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, министъра на транспорта г-н Росен Желязков и г-н Богдан Милчев, председател на Института за пътна безопасност.

В учебния център е разположен високотехнологичен учебен симулатор за нови и кандидат шофьори,  прeдлагащ седем тренировъчни модула, пълна помощ от гласов асистент и най-модерна визуализация чрез три LCD екрана. Симулаторът бе предоставен от немската компания VOGEL. Използването на подобни симулатори в учебни центрове в Германия води до намаляване стреса при шофьорите и понижаване риска от произшествия при управление на МПС.

Изграждането на учебния център във ВТУ „Т. Каблешков“ ще допринесе за подобряване на теоретичните и практически умения в областта на безопасното шофиране не само на нашите студенти, но и на десетки млади хора, възпитаници на професионални гимназии, които регулярно гостуват в нашето училище.