ОТВОРЕНО ПИСМО

До

Председателя на Комисията по бюджет и финанси

към Народното събрание на Република България

Г-жа Менда Стоянова

Копие до

Всички медии

 

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

Институт за пътна безопасност

 

Уважаема г-жа Стоянова,

обръщаме се към Вас чрез медиите, тъй като се опасяваме, че и това писмо ще остане без отговор и реакция от Ваша страна.

Председателят на ПП „ГЕРБ” и министър-председател, г-н Бойко Борисов, Ви разпореди да проведете широк дебат относно Вашето предложение за налаганe на лимити на обезщетенията за близките при смърт, настъпила в резултат пътно-транспортно произшествие (ПТП). На 08.11.2018 година вие организирахте ограничен дебат в рамките на Комисията по бюджет и финанси. След този дебат като основна новина в медийното пространство излезе твърдението, че премиите по застраховка „Гражданската отговорност“ (ГО) могат да достигнат 1000 лева, ако Вашето предложение не бъде прието.

Институтът за пътна безопасност категорично се противопоставя на направените опити обществото ни да се заплашва и манипулира по този начин. По време на дебата Вие не се противопоставихте на тези манипулации и това доведе до силно напрежение сред гражданите на Република България. В същото време г-н Йордан Цонев се държеше като адвокат на застрахователните компании и с менторски тон спираше всеки опит за противопоставяне на Вашето предложение. По този начин дебатът се превърна във фарс.

Уведомяваме Ви, че и в момента застрахователните компании могат да вдигнат цената на ГО на 1000 или 2000 лева, но не го правят. Това е така, защото цената се определя не само от размерите на риска, а и от пазарните отношения. До този момент не е представен нито един доклад, който да показва необходимостта премията по ГО да стане 1000 лева, ако не бъде прието Вашето предложение. Конкуренцията в бранша създава условия застрахователите, в зависимост от конкретната си фирмена политика, да предлагат цени за застраховането на един и същи автомобил с разлика до 100 лв. спрямо други застрахователи. Това е първото доказателство, че не се налага драстично увеличение на цената за ГО.

От интернет-страницата на Комисията за финансов надзор е видно, че за 2017 г. приходите от застраховка ГО са в размер на 659 227 502 лева, а общо изплатените обезщетения са 406 924 553 лева. Административните разходи по закон могат да достигнат до 20%, или това са 131,8 милиона лева. Т.е остават над 120,5 милиона лева за 2017 година. Тази сума, според Комисията за финансов надзор, е недостатъчна за обезпечаване на бъдещи искове. Това означава, че още в началото на 2018 година застрахователните компании са започнали да работят с недостиг на финансов ресурс. Учудващо е защо, в такъв случай, чак в края на годината и без широк обществен дебат Вие внасяте предложение за налагане на лимити на обезщетенията при смърт от ПТП. Тези ваши действия пораждат основателни подозрения, че в случая Вие не действате като народен представител, а като представител на застрахователните дружества. Предложението за налагане на лимит за неимуществени вреди ще засегне единствено тези, които най-много са пострадали от неефективното управление на пътната безопасност в България.

Считаме, че е целесъобразно да се предложат пакети от мерки, обхващащи целия спектър на застраховката „Гражданска отговорност“, включително и адекватна система ”Бонус-малус”, за да не се налага през няколко месеца да се коригира Кодексът за застраховането.

Предлагаме на застрахователните компании да се намали признаването на административните разходи за ГО с 10%, а лимит да има единствено за допълнителния кръг лица, произтичащи от тълкувателното решение на ВКС от тази година.

Уважаема г-жа Стоянова,

настояваме да оттеглите предложението си, за да може дебатът да продължи експертно, без отправянето на ултимативни заплахи към обществеността и без да се насажда усещането, че за пореден път ще бъдем излъгани. Надяваме се, че всички ние в България, които всекидневно попълваме черната статистика от убити, ранени и инвалидизирани, няма да останем сами в борбата си за справедливост.

 

Екипът на Института за пътна безопасност

Експертен съвет

Създадохме експертен съвет по пътна безопасност заедно със Столична община и още 10 неправителствени организации

“По инициатива на неправителствени организации поставяме началото на създаването на Експертно-консултативен съвет по пътната безопасност. Темата за пътната безопасност е много важна, тя засяга живота и здравето на хората, затова е съществено експертизата на неправителствения сектор да бъде използвана при взимане на решения и въвеждане на допълнителни мерки.” Това обяви кметът на София Йорданка Фандъкова при представяне създаването на Експертно-консултативен съвет по пътната безопасност.

На представянето присъстваха Богдан Милчев – Институт по пътна безопасност, зам.-кметът по транспорт Евгени Крусев, Екатерина Йорданова – председател на Постоянната комисия по транспорт към Столичен общински съвет.

“Целта е да работим заедно и да въвеждаме допълнителни мерки, с които да правим София по-сигурна и безопасна”, допълни столичния кмет.

Експертният съвет ще участва в заседанията на постоянната комисия по транспорт на Столичния общински съвет и в транспортната комисия на Столична община.

 

Организациите, които участват са:

Сдружение „Велоеволюция“- представител Петя Донева

Съюз на урбанистите в България- представител Ангел Буров

Сдружение „Спаси София“- представител Андрей Зографски

Фондация „Безопасни улици от Валя“- представител Ева Попова

Съюз на българските автомобилисти- представител Малинка Бондаренко

Български червен кръст- представител Живка Димитрова

Българска федерация автомобилни спортове- представител Владимир Илиев

Сдружение „Градски транспорт и инфраструктура“- представител Виктор Чаушев

Институт за пътна безопасност- представител Богдан Милчев

Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт (БАРИС) – представител Павел Савов

Обществен съвет по пътна безопасност –  представител Диана Русинова

 

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ

на ИНСТИТУТА ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ

ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА „БОНУС-МАЛУС“ ПРИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ

 

Институтът за пътна безопасност (ИПБ) възложи на експерти, работещи в Американската автомобилна асоциация (ААА), да направят кратък анализ на проекта за нова наредба на Комисията за финансов надзор (КФН) за прилагането на системата „бонус-малус“ при изчисляването на конкретната застрахователна премия за всеки водач на МПС, сключващ задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

 

Новата наредба на КФН за подхода „бонус-малус“ за изчисляването на застрахователните премии е първата стъпка към по-адекватна политика за стимулиране безопасността на движението по пътищата и за намаляването на нарушенията на пътя чрез финансови стимули. Към предложената проекто-наредба и доклада на Ernst Young (ey.com) към нея има следните особености, които следва да бъдат отчетени:

 

 1. Основният проблем произтича от въпроса кой реално е носителят на застраховката – шофьорът, собственикът на автомобила, или самият автомобил?

 

а) Как ще се подхожда, когато второ или трето лице пожелае да ползва автомобила – той ще ползва ли полицата на собственика, или ще бъде задължен да сключи своя собствена?

б) Как точно ще се подхожда и ще бъде ли възприетият подход справедлив, когато превозното средство е собственост на няколко лица, или е собственост на юридическо лице и се управлява от повече от един водач?

 

От предложения от консултанта анализ се вижда (стр. 9-12), че според проекто-наредбата основният акцент на бонус-малус ще падне върху превозното средство, а не върху ползвателя му. Това ще създаде огромно количество бумащина и затруднения от бюрократично естество – както за прилагането на Наредбата и изчисляването на премиите, така и за държавните органи и частните лица.

 

– На първо място, всяко моторно превозно средство (МПС) ще стане изключително трудно за продажба, прехвърляне и пр.

 

– На второ място, следва да се отчете, че идеята за безопасността на шофиране има два аспекта – внимателни и спазващи закона водачи; надеждни и изправни МПС.

 

Това предложение не стимулира нито един от двата аспекта, както и няма да постигне целите за намаляване на пътните произшествия от една страна, а от друга – няма да има честно спрямо шофьорите изчисляване на застрахователните премии.

 

 1. Системата за прехвърляне и продажба на МПС (доклад, стр. 8-9), с цел избягване на неизгодна застраховка, ще бъде много усложнена и трудно приложима.

 

 1. Подходът за предварително определяне на бонусите/малусите в %, като може да бъде от -25% до +400%, и както личи да се прилага стандартно за всички застрахователи, е непазарен и нестимулиращ дългосрочната изрядност на шофьорите.

 

а) Когато шофьорът е изряден 2, 3, 5 или 20 години, без нарушения, то неговата премия трябва да се движи надолу, макар и символично (не може да бъде 0 лв., но -25% е твърде малък бонус).

 

б) Застрахователните премии трябва да се определят от самите застрахователи по техни лични (фирмени) критерии, като те избират при какви нарушения какви намаления или увеличения на премията ще се приложат. Това ще стимулира конкуренцията, но и ще позволи застрахователите да бъдат независими финансово, а не да бъдат принудени да застраховат лица, които смятат за рискови, например.

 

 

 1. В Чл. 5. (1) и (2) от наредбата е посочено следното: (1) По нисък клас за бонус-малус за лице и/или МПС се определя, когато през референтния период за съответното лице и/или МПС няма регистриран инцидент по смисъла на ал. 4. … (2) По-висок клас за бонус-малус на лице и/или МПС се определя, когато през референтния период за съответното лице и/или МПС има регистриран един или повече инциденти, по смисъла на ал. 4. Този вариант е математически и логически объркан. А именно – не се предвижда намаляване на класа, ако лицето е извършило само дребно нарушение през 12-месечния референтен период преди сключване на новата застраховка, а 2-3 години преди това има по-тежки нарушения. Например, ако през последните 12 месеца водачът е допуснал автомобила да има неизправен пътепоказател или фар, което се води дребно нарушение, но през 2016 г., е причинил катастрофа при шофиране с висока скорост, класът му за бонус-малус няма да бъде намален. Т.е. стимулиращият ефект, който трябва да бъде и функция на времето, липсва. Практически има вероятност неговият клас никога да не бъде намален. Същото се открива и в Чл. 9. (1): Освен в случаите по чл. 8, по-нисък клас за бонус-малус се определя, когато през референтния период не е регистриран инцидент.

 

 1. В Чл.10 на проекто-наредбата отново се предвижда анализ на данните от МВР и отново на преден план излиза МПС и неговият бонус-малус клас като основен фактор за изчисляване премията на застраховката.

 

С оглед на гореизложеното, считаме, че е много по-правилно да се изходи от следния ефикасен подход, който се прилага в САЩ и други страни, и има своите определени предимства:

 

а) Бонус-малус да се определя само на шофьорите/собственика на МПС;

 

б) За МПС да има изискване да са минали технически преглед, да са изправни, както и при тях да има разделение на база обща опасност (размер/тегло на МПС, мощност и пр.). Например – МПС се разделят на 4-5 категории или групи по отношение общата опасност (до 100 к.с., 100-150 к.с., 150-300 кс; леки автомобили, лекотоварни, мотоциклети и пр.);

 

в) Застрахователната премия да се определя на база класа бонус-малус на шофьора плюс допълнението, че важи за МПС от определена категория или група (например лек автомобил, 4 врати, 100-150 кс.);

 

г) Собственикът на автомобил, който предоставя автомобила си за шофиране от друго лице, да бъде сигурен, че въпросното лице има сключена застраховка „Гражданска отговорност“, като в противен случай той/тя носи отговорността за настъпили застрахователни събития. По този начин всеки собственик ще бъде стимулиран да предоставя своето МПС само на изрядни водачи;

 

д) гореописаното не може да се приложи, ако Законодателят не предвиди сериозно наказание за липса на застраховка „Гражданска отговорност“ от водачите.

 

Предлагаме Институтът за пътна безопасност, съвместно с Асоциацията  на българските застрахователи, да организира широка обществена дискусия по проблемите, свързани със застраховката ГО, като бъдат поканени и международни експерти, които да споделят своят опит.

 

Екип на ИПБ

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ НА ИНСТИТУТА ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ 

ОТНОСНО: ПРОМЕНИ  В КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО

 

        Промените са предприети изцяло във връзка с направено предложение от Асоциация на българските застрахователи /АБЗ/, без да са подложени на обществено обсъждане и оценка за необходимостта им. Този подход доказва, че АБЗ и Менда Стоянова започват поход срещу хилядите жертви и пострадали от ПТП.  Основния аргумент е недостиг на премиите по застраховка „Гражданско отговорност“ на автомобилистите за изплащане на обезщетения за неимуществени вреди, предвид разширяване кръга на лицата, имащи право на компенсиране на морални вреди с Тълкувателно решение N 1/2016 от 21.06.2018г. на ВКС.

Искането да се фиксира в закон цената на човешкия живот, противоречи на закона, на основни принципи в правото, на морала и на разбирането на обществото- това. Тази опасна игра, която играят застрахователите и Менда Стоянова за сметка на хората, които за загубили близки в катастрофи, е не само само позорна, но и представлява подигравка с целия народ. Аргументът, че застрахователите работят на загуба е опит да се заблуди обществото.

Анализ на Института за пътна безопасност показва, че застрахователите нямат загуби, а имат прогнози за загуби и съгласно публикувани данни / НСИ/ оборотът на лицензираните застрахователи в България за 2017 година възлиза на 2,363 млрд. лв. Печалбата на застрахователните компании от животозастраховане  и в общо застраховане за миналата година- 2017г. е в размер на 54 млн. лева. В животозастраховането, както и в общото застраховане, тя е поне 27 млн. лева. Общата печалба обаче бележи сериозен спад в сравнение с предишната година, като за 2016 г. тя е над 70 млн. лв.

    Т.е. спадането на печалбата от 70 на 54 милиона лева, а не липсата на средства и печалба е аргумент да се иска фиксиране цената на живота със закон.

 

            Института за пътна безопасност настоява да се проведе широка обществена дискусия и внимателна оценка за действителна необходимост от някакви промени.

Прилагаме и становище на адв. Петя Керанова, зад което застават стотици членове на ИПБ.

СТАНОВИЩЕ

Срещу такова предложение са следните аргументи:

1.Като се има предвид мотива на искането за въвеждане на ограничения, съответно предложените ограничения могат да се въведат само за разширения кръг на правоимащи лица- за тези извън съпруг, деца, родители и отношения напълно аналогични на посочените семейни. Т.е. това може да се направи само за братя, сестри, съответно връзката внуци- баба и дядо.

С ДИРЕКТИВА 2009/103/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 септември 2009 година относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка, в чл. 9, е установено следното:

ГЛАВА 3

МИНИМАЛНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ ПРИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ЗАСТРАХОВКА

Член 9

Минимални суми

 1. Без да се засягат всякакви по-високи гаранции, които държавите-членки могат да предвиждат, всяка държава-членка изисква застраховката, посочена в член 3, да бъде задължителна най-малко по отношение на следните минимални суми:
а) в случай на телесно увреждане — минимална застрахователна сума 1 000 000 EUR за пострадал или 5 000 000 EUR за събитие, независимо от броя на пострадалите;

 

б) в случай на имуществени вреди—1 000 000 EUR за застрахователно събитие, независимо от броя на пострадалите.

Ако е необходимо, държавите-членки могат да въведат преходен период, приключващ най-късно на 11 юни 2012 г., в рамките на който да приведат техните минимални застрахователни суми в съответствие с размерите, предвидени в първа алинея.“

Нашето законодателство е съобразено с тази директива и е приведено в съответствие. Предложените промени ще доведат до несъответствие и нарушение на посочената задължителна директива. Може ли да се допусне и какви са последиците?!

 

3.Въвеждането на ограничения спрямо застрахователя не изключва отговорност на виновния водач за пълния размер на вредите- т.е. ще се стигне до липса на застрахователно покритие на водачи, които са изпълнили задължението си за сключване на ЗГО и са напълно изправни в тази връзка, като те ще отговарят неограничено над ограничението, до което отговаря застрахователя. Реално за едни огромни суми ще отговарят изправните застраховани.

Това ще доведе да необходимост от двойно застраховате- едно задължително, с което няма почти никакво покритие и едно доброволно, което в действителност ще осигурява покритие- вероятно тогава печалбите ще надминат милиард и застрахователите ще са удовлетворени.

 

 1. Като се има предвид съдебната практика, при компенсиране на вреди при настъпила смърт на съпруг, дете, родител или на лица, имащи отношения с починалия напълно аналогични на тези, може да се констатира, следното:

При смърт на дете в млада възраст, на родителите и съответно при смърт на родител за малко дете, се присъждат обезщетения в размер на 80 000- 180 000лв.; съответно при загуба на по-възрастен човек обезщетенията варират в границите 50 000- 80 000лв., като се отчитат всички конкретни обстоятелства. Сумите стават наполовина при отчитане на съпричиняване. Средният размер на обезщетенията, по данни на КФН, предоставени от застрахователите е 95 000лв.

Ако се въведе предложеното ограничение ще се стигне до огромно напрежение и дълбоко чувство на справедливост у всеки родите и/или дете, загубили близък, като получат 10 пъти по-малки суми от тези, които другите абсолютно същи наследници са получили. Суми от 20 000лв. на наследник се присъждаха 1 999-2002г., при лимит 30 000-100 000лв., при сега установения лимит 10 000 000лв., 100 пъти по-висок, не може да се фиксира обезщетение като преди 20 години.  Това във всички случаи е неморално, а в случая претенцията е точно за компенсиране на морални вреди. Обществото не може да приеме безразлично подобни законови промени.

         

        Друг аргумент в тази връзка, е че ако при едно застрахователно събитие са пострадали български гражданин и гражданин на държава членка, вредите на наследниците на българския гражданин ще бъдат  компенсирани с десетократно по-ниски суми от тези на чуждия гражданин.  Също ако българин пострада в държава членка обезщетенията ще бъдат многократно по-високи и съобразени с установените лимити и норми.

 

 1. Следва да се обърне внимание, във връзка със сочените в предложението държави, в които има подобно ограничение, че там се плащат много по-високи суми за търпени имуществени вреди, каквато практика в България няма.

При обсъждане на подобно предложение следва да се изиска справка от застрахователите, с конкретно приложени доказателства, какви суми се плащат от български застраховател при настъпило застрахователно събитие в Словакия, Холандия, Чехия, Испания, Германия, при настъпило застрахователно събитие с починал за имуществени и неимуществени вреди.

Обръщам внимание, че в предложението е направено подвеждащо искане, като се иска установяване  само на сумите, платени за неимуществени вреди, а реално обезщетението е за имуществени и неимуществени вреди- т.е. включват и разходите за издръжка, лечение и др.

Това ясно се вижда и от самия текст на чл. 492 от КЗ, в който са установени лимитите на отговорност / в пълно съответствие със сочената Директива/ и където изрично е посочено:

За всяко МПС, което се намира на територията на Република България и което не е спряно от движение, е необходимо да има сключена задължителна застраховкаГражданска отговорност“ на автомобилистите, за следните минимални застрахователни суми:

 1. За неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт- 10 000 000лв. за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица;
 2. За вреди на имущество- вещи- 2 000 000лв. за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица.“

Както вече посочих обезщетението е общо за неимуществени и имуществени вреди и ако някоя от държавите е въвела ограничения за неимуществените такива, то там се плащат много по-високи суми за имуществени вреди, което пак прави платените там обезщетения в по-висок размер.

 

 1. Предложението за ограничение на плащанията до сума от 20 000лв. е абсурдно.

Такива обезщетения се плащаха през периода 2000- 2003г., когато  установения лимит беше в границите 30 000- 150 000лв., за разлика от сега установения от 10 000 000лв. или съответно 333- 67 пъти по-нисък от сега установения.

Съответно и премиите са били 20-60лв. за този период.

Това означава, че при въвеждане от подобни ограничения премиите следва да намалеят до посочените нива- тогава са били напълно достатъчни и то при по-нисък ръст на застрахованите.

 1. Премиите по ЗГО на автомобилистите се определят свободно от застрахователите. При справка за конкретен автомобил се установява, че при различните застрахователни компании има разлика в годишната премия около 100лв.

Тук възникват въпросите:

1/ Защо като считат премиите за недостатъчни, самите застрахователи не ги завишат и защо има застрахователи които предлагат премии около 100 лв. по-ниски от тези на другите;

2/Защо застрахователите се борят за голям пазарен дял по тази застраховка със занижаване на премиите, като твърдят, че губят от нея?!

 

8 .Въз основа на публикуване данни от КФН и НСИ могат да се видят факти, даващи отговор на горните въпроси. Застрахователите работят с печалба, но очевидно не им е достатъчна.

Печалбата на застрахователите се формира не само от постъпилите премии, а и от инвестирането на огромните средства, които постъпват при тях-това е не само възможност, но и тяхно задължение.

 

Различни методи, различни изчисления и различни изводи за приходи и разходи в милиони. Очевидно е, че се налага проверка в самите застрахователи и точно установяване на приходи и разходи и верността на данните, с одиторски фирми и при необходимост вкл. с прокуратурата, за да се провери достоверността на  представените данни, преди да се предприемат каквито и да е законови промени, с които се увреждат правата на една тежко засегната група от обществото.

Няма никакво основание за внасяне на законови промени и въвеждане на ограничение на плащането на обезщетения за неимуществени вреди, при настъпила смърт на съпруг, дете или родител- това е възможно най-тежката загуба в живота на човек, която освен това е неочаквана и несвоевременна и законът е въвел паричното обезщетение като единствено възможно такова. Желанието на застрахователите да реализират много по-големи печалби не може да бъде такова основание. Принципът на справедливост е въведен в чл. 52 ЗЗД и съществува непроменен от създаването на закона от 1950г., като е дадена възможност на съда да определи размера на обезщетението по справедливост. Законът не следва да отнема правото на засегнатите граждани да получават справедливи обезщетения и да бъдат лишени от единствената законова уредена възможност за някаква справедливост.

При необходимост мога да защитя всичко изложено с конкретни доказателства и с готовност ще съдействам.

адв. Петя Керанова

 

pytna-bezopasnost-logo

ДОКЛАД-АНАЛИЗ

НЕЗАВИСИМО ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕЖКОТО ПЪТНО ТРАНСПОРТНО
ПРОИЗШЕСТВИЕ КРАЙ СЕЛО ГОРНА СТУДЕНА ОТ 13.09.2018 Г.

На 31.10.2018 г., сряда, от 10:00 ч. в БТА-София беше представено независимо изследване на тежкото пътнотранспортно произшествие край село Горна Студена, при което загинаха четирима футболисти от град Павликени.

За пръв път научно и експертно беше доказано, че пътнотранспортната обстановка в
изследвания участък не е съобразена с безопасното шофиране.

На представянето присъстваха бившият областен управител на София Олимпи Кътев, кметът на гр. Павликени Емануил Попов, зам.-областен управител на Велико Търново Ивета Кабакчиева,  застрахователни компании, неправителствени организации, пътни инженери.

Може да видите доклада тук:  RSI-Gorna_Studena

 

 

Конференция

ПРОВЕДЕ СЕ МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ, НА КОЙТО СЕ ПОСТАВИ НАЧАЛОТО НА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НОВ МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ

 

На конференцията, която бе проведена в Интер Експо Център на 10.10. 2018г. бяха представени най-успешните световни практики и модели за управление на пътната безопасност

По време на конференцията, която беше организирана от Институт за пътна безопасност бяха представени най-добрите практики на водещи в тази сфера европейски страни и бяха разгледани общата организационна рамка, стратегиите, концепциите и целите на пътната безопасност. В събитието участие взеха български и международни експерти и международни организации, които посочиха работещите решения и най-добрите механизми за управление на безопасността по пътищата.

Международното събитие бе открито от председателя на Съвета на ректорите в България, проф.д-р Любен Тотев. „На пътя сме равни. Тази пълна зала е показателна за интереса към проблематиката и това, което трябва да се случва“, каза проф.д-р Любен Тотев в стъпителното си слово и пожела успех на конференцията.

Как са го постигнали шведите? Отговорът даде Рикард Косини от Националната асоциация за пътна безопасност на Швеция, който разказа подробно как се ражда и програмата “Визия 0”, чиято дългосрочна цел е да няма жертви на катастрофи в Швеция. Според Рикард Косини, за да има ефект една такава програма е нужно всички да желаят промяната – политиците, администрацията, обществото като цяло.

Вдъхновени от шведският пример и във Финландия имат своя “Визия 0”, коментира пред участниците във Форума Кале Паркър от Финландския изследователски институт за пътна безопасност. Програмата е приета от парламента през 2001 година и в момента страната е сред страните в ЕС с най-малко смъртни случаи от катастрофи съотнесени към броя на населението.

Своят опит споделиха и Щефан Скиледжич- ръководител на отдел по пътна безопасност в кантон Цюрих, Швейцария; Иван Белопитов- инженер по транспорта в Швейцария; Жинот Мерч – Гласът на жертвите, Европейска федерация на жертвите от пътни катастрофи, Белгия; Йорк Михаел Сатс- Moving, Германия; Герхард Фон Пресендорф- Председател на федералното сдружение на инструкторите по шофиране в Германия.

Държавна агенция към Министерски съвет ще следи за безопасността на пътищата и намаляване на броя на жертвите при катастрофи, потвърди на конференцията идеята на кабинета вицепремиерът Томислав Дончев.

Новият орган ще бъде оглавен от Малина Крумова, която досега беше зам.-министър на регионално развитие.

Фотоизложба

Фотоизложба даде старт на проект за обучение по пътна безопасност

От Институт за пътна безопасност решихме с откриването на новата учебна година да представим проблемите по пътищата по малко по-нестандартен начин, а именно под формата на изложба. Тя е под името „Истината за българските пътища“ и включва снимки, направени от членовете на организацията, на проблемни места в инфраструктурата в цялата страна, поведението на шофьорите и действията на контролните органи.

Чрез изложбата отправяме предизвикателство към правителството да обърне внимание на проблемите в този сектор и да помисли върху промени в обучението по пътна безопасност в училищата. Напомняме, че към момента за пътната безопасност в училищата действа програма от 2003 г.

От Института за пътна безопасност ще предложим проект за програма на обучение по пътна безопасност, съобразен с всички европейски изисквания.

Покана

Приятели,

Заповядайте утре, на 18 септември 2018 г., от 10:00 ч. на втория етаж на Park Center Mall- София, където Институтът за пътна безопасност ще представи проектна програма за обучение по безопасност на движението по пътищата на учениците от 1-12 клас.

Институтът за пътна безопасност ще представи и своята фотоизложба “Истината за пътната безопасност“.

Молим за Вашето присъствие!

Пресконференция

СТОП на политическите интриги! Настояваме за незабавни действия за сигурността по нашите пътища!

Днес в БТА се състоя пресконфренция, в която участваха 14 НПО:

1. Фондация „Безопасни улици от Валя” 2. Сдружение „Велоеволюция” 3. Спаси София 4. АКАБ 5. Сдружение „Клуб Форд” 6. Балкански институт за възстановяване и развитие 7. Сдружение „СЕГА” 8. Обществен съвет за пътна безопасност 9. Граждански комитет равни пред закона 10. Българска асоциация за закрила на пациентите 11. Сдружение на българските професионални шофьори 12. Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт 13. Движение за европейско развитие на българските железници. 14. Институт за пътна безопасност

Видео: БТА

 

Всички се обединиха около решението, че е необходим е изцяло нов модел на управление на пътищата в България и се подписаха под общо писмо до Министър- председателя.

ДО
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Ние, организаторите на провелата се на 14.09.2018г. инициатива „ЗА работещи решения срещу войната по пътищата” се обединихме около решението за създаване на „Агенция за безопасност на движението по пътищата”.

Безопасността на движението по пътищата изисква конкретни действия на държавните институции, областните и общински власти, неправителствените организации, частния сектор и гражданското общество, всеки от тях в своята сфера на действие. Това е причината всички ние гражданите на тази държава да поискаме създаване на държавен орган, отговорен за управлението на риска от пътни-транспортни произшествия. Този орган трябва да бъде подчинен на Министерски съвет, за да се осъществява пряк контрол върху дейността му.

С решението си ние не искаме да създадем поредната неработеща администрация, а напротив да вменим конкретни функции на определен държавен орган, който да носи отговорност за безопасността на движението, пътната инфраструктура и налагането на контрол над отговорните институции за пътната безопасност. Тази отговорност днес е размита между множество институции.

Във връзка с гореописаното, настояваме за среща, на която да се обсъди възможността за иницииране на законодателна инициатива за създаване на „Агенция за безопасност на движението по пътищата”.

Сред основните функции на този държавен орган ще са разработване на единна и координирана държавна политика за безопасност на движението по пътищата, разработване на критерии и стандарти за безопасност на движението по пътищата, налагане на системен контрол над институциите свързани с пътната инфраструктура, генерално реформиране на Закона за движение по пътищата и създаване на Правилник за прилагане на закона.

 

ИПБ

Прессъобщение

На 14.09.2018 г., от 10 ч. в БТА-София се организира пресконференция на тема:

„СТОП! на политическите интриги.“

Настояваме за незабавни действия за сигурността по нашите пътища!

Организатори:

 1. Фондация „Безопасни улици от Валя”

       2. Сдружение „Велоеволюция”

       3. Спаси София

       4. АКАБ

       5. Сдружение „Клуб Форд”

       6. Балкански институт за възстановяване и развитие

       7. Сдружение  „СЕГА”

       8. Обществен съвет за пътна безопасност

       9. Граждански комитет равни пред закона

       10. Българска асоциация за закрила на пациентите

       11. Сдружение на българските професионални шофьори

       12. Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт 

       13. Движение за европейско развитие на българските железници.

       14. Институт за пътна безопасност