Становище

СТАНОВИЩЕ

От Института за пътна безопасност

 

Относно: Проект на Наредба за условията и реда за събиране на таксите за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях и за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища

 

Предложената Наредба за условията и редна за събиране на такси за специално ползване а републиканските пътища (РП) или на част от тях и за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища, във вида, в който е представено на обществеността за обсъждане поражда поредица от въпроси и опасения. Read More

СЕМИНАР

СЪТРУДНИЧЕСТВО ЧРЕЗ ПРИЯТЕЛСТВО

СЕМИНАР ЗА НАЙ-ДОБРИ ПРАКТИКИ

На 22 ноември в в Интер Експо Център се състоя семинар за най-добри практики в пътната безопасност

Семинарът беше организиран от Института за пътна безопасност и Столична община, с подкрепата на Велоеволюция, Съюза на урбанистите в България и Интер Експо Център, а на него присъстваха ръководители на дирекции и отдели отговарящи за пътната безопасност в различни общини в България.

Може да видите тук:

ГРАДСКА МОБИЛНОСТ И ПЛАНИРАНЕ

БЕЗОПАСНИ И УСТОЙЧИВИ УЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА-
Споделен опит с фокус върху уязвимите участници в движението

Нормативна база – пътна безопасност в населените места с фокус върху уязвимите участници в движението

 

Олимпиада

Ученическа олимпиада по безопасност на движението по пътищата

Първата „Олимпиада по пътна безопасност“се проведе в 119 СОУ „Академик Михаил Арнаудов“. Тя се организира по инициатива на Института по пътна безопастност в партньорство с Министерството на образованието и науката и Столичната община. Целта на инициативата е да обхване максимален брой образователни институции в столицата, а от следващата година да се провежда и в останалите градове в страната. Read More

bonus-malus

СТАНОВИЩЕ

 

на ИНСТИТУТА ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ

 

Институтът за пътна безопасност възложи на експерти, работещи в сферата на застраховането, да направят анализ и предложения относно въвеждането на новата наредба на КФН за „бонус-малус“.

Read More

ОТВОРЕНО ПИСМО

До

Председателя на Комисията по бюджет и финанси

към Народното събрание на Република България

Г-жа Менда Стоянова

Копие до

Всички медии

 

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

Институт за пътна безопасност

 

Уважаема г-жа Стоянова,

обръщаме се към Вас чрез медиите, тъй като се опасяваме, че и това писмо ще остане без отговор и реакция от Ваша страна. Read More

Експертен съвет

Създадохме експертен съвет по пътна безопасност заедно със Столична община и още 10 неправителствени организации

“По инициатива на неправителствени организации поставяме началото на създаването на Експертно-консултативен съвет по пътната безопасност. Темата за пътната безопасност е много важна, тя засяга живота и здравето на хората, затова е съществено експертизата на неправителствения сектор да бъде използвана при взимане на решения и въвеждане на допълнителни мерки.” Това обяви кметът на София Йорданка Фандъкова при представяне създаването на Експертно-консултативен съвет по пътната безопасност. Read More

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ

на ИНСТИТУТА ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ

ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА „БОНУС-МАЛУС“ ПРИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ

 

Институтът за пътна безопасност (ИПБ) възложи на експерти, работещи в Американската автомобилна асоциация (ААА), да направят кратък анализ на проекта за нова наредба на Комисията за финансов надзор (КФН) за прилагането на системата „бонус-малус“ при изчисляването на конкретната застрахователна премия за всеки водач на МПС, сключващ задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

Read More

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ НА ИНСТИТУТА ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ 

ОТНОСНО: ПРОМЕНИ  В КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО

 

        Промените са предприети изцяло във връзка с направено предложение от Асоциация на българските застрахователи /АБЗ/, без да са подложени на обществено обсъждане и оценка за необходимостта им. Този подход доказва, че АБЗ и Менда Стоянова започват поход срещу хилядите жертви и пострадали от ПТП.  Основния аргумент е недостиг на премиите по застраховка „Гражданско отговорност“ на автомобилистите за изплащане на обезщетения за неимуществени вреди, предвид разширяване кръга на лицата, имащи право на компенсиране на морални вреди с Тълкувателно решение N 1/2016 от 21.06.2018г. на ВКС. Read More