Саморегулираща се безопасност

Саморегулираща се безопасност

От вчера се коментират по медиите някои нови промени в законите, които в доста други държави не са задължителни, но застрахвателните компании са направили така, че хората да предпочитат да ги използват.

Андрей Ненов е българин, член на Института за пътна безопасност, живее в САЩ и работи като мениджър в Американската автомобилна асоциация. Той ни разказва подробно как са уредени тези неща там. Read More

Нов Орган

Налице е политическа воля за промяна на модела за управление

По време на съвещание при премиера представители на Института за пътна безопасност успяха да убедят правителството, че е нужна промяна на системата за управление на пътната безопасност в страната.  Read More

Становище

СТАНОВИЩЕ

На Институт за пътна безопасност

Относно: състоянието на път II-16 София-Своге-Мездра

Път II-16 с обща дължина от 81,779 км. е т. нар. „Искърско дефиле“. Изключително живописен път и важна свързваща артерия по направлението Видин-София, особено когато Е79 е в ремонт или поради други причини по направлението А-2, I-1 не може да се преминава (направлението София-Ботевград-Мездра-Враца). В тези не редки случаи се използва Искърското дефиле като алтернатива.

В тази връзка с договор за строителство от 03.08.2011 г. е възложено изпълнението на „Рехабилитация и реконструкция на път II-16 от републиканската пътна мрежа“ във връзка с проект Транзитни пътища V, Лот 17. Стойността на този ремонт е 22 957 298,00 евро без ДДС /СМР + аванс/, а заложеният срок на изпълнение е 24 месеца + 365 дни за съобщаване на дефекти. Официално проектът за рехабилитация е завършен на 27.12.2016 г. (Официална информация получена по реда на ЗДОИ чрез Решение № РД-ОИ-55/23.08.2018 г.).

По информацията, предоставена на Института, става ясно и че „Агенция „Пътна инфраструктура“ е организирала провеждането на оглед на обекта от комисии с цел констатиране на всички гаранционни дефекти. Огледите са проведени и наличните гаранционни дефекти са описани. Тяхното отстраняване следва да бъде извършено от фирмата изпълнител на обекта – ДЗЗД „Трейс Своге“, като се планира това да се случи преди началото на зимния сезон. Read More

ПОЗИЦИЯ НА ИПБ

ПОЗИЦИЯ НА ИНСТИТУТА ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ ОТНОСНО “ОЛИМПИК”

Институтът за пътна безопасност счита за осъдително поведението на българското правителство и неговият Премиер. За пореден път някой се опитва да присвои няколко милиона лева на гърба на хората. Фалитът на застрахователна компания „Олимпик“, навежда на съмнения  за умисъл от страна на  отговорните институции. Read More

Становище

Становище относно новите цени на Гражданска отговорност и противоречивите статистически данни

През последните няколко дни усилено се коментира необходимостта от повишаване на стойността на гражданската отговорност. Представители на асоциация на застрахователите използват медиите за да ни информират, че застрахователните обезщетения от началото на годината нарастват и са необходими допълнителни средства за това. По същото време министъра на вътрешните работи дава пресконференция за медиите и съобщава, че пътнотранспортните произшествия от началото на годината са намалели, както и жертвите от тях с 12.7%. През 2017 година МВР отчита спад на ПТП, както и на ранените и жертвите от катастрофи. За сметка на това застрахователите през 2017 г са изплатили с 34 милиона лв повече обезщетения спрямо 2016 година. Read More

Становище

СТАНОВИЩЕ
от „ИНСТИТУТ ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ“

Относно: Проект на Наредба за определяне на реда за взаимодействие по обем на информация, анализиране на пътнотранспортните проишествия с участието на деца и набелязване на мерки за тяхното ограничаване и намаляване на последствията.

Read More

Конференция

Международна конференция: “ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ- ЕЛЕМЕНТ ОТ НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ”

Институтът за пътна безопасност организира международна конференция на тема:

“ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ- ЕЛЕМЕНТ ОТ НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ”

Конференцията ще се проведе на 10 октомври 2018 от 9:00 часа в зала “Витоша” на Интер Експо Център гр. София и на нея ще бъдат представени най-добрите практики на водещи в тази сфера европейски страни и ще бъдат разгледани общата организационна рамка, стратегиите, концепциите и целите на пътната безопасност.

Ще вземат участие международни организации, които ще посочат работещите решения и най-добрите механизми за управление на безопасността по пътищата.

За желаещите да присъстват: e-mail: ptp2017.bg@gmail.com; тел: 0878777838

 

Програма на конференцията

9:00      – 9:45     акредитиране на участниците

9:45      – 12:00    Блок 1: Ефективни модели по пътната безопасност в Европа

12:00    – 13:45    правостоящ работен обяд (неформална дискусия)

13:45    – 15:15    Блок 2: Програми по безопасността на движението в Европа и обучението на шофьорите

 

Време Оратор / Страна Институция Тема на доклада
9:45 – 9:55 проф. д-р Любен Тотев, България Председател на Съвета на ректорите на висшите училища в България Откриване на конференцията
9:55 – 10:10 инж. д-р Богдан Милчев, България Член на УС на Института за пътна безопасност ИПБ

 

Позиция на ИПБ относно нов държавен орган за единна и координирана държавна политика по безопасността на движението по пътищата
Блок 1: Ефективни модели по пътната безопасност в Европа
10:10 – 10:35 Stevan SKELEDZIC,
Швейцария
Ръководител на отдел по пътна безопасност в кантон Цюрих

 

Споделен опит от Швейцария.

Организация и струкура по провеждането на политика по безопасността на движението,

Виа Сикура, приложение (одит по пътна безопасност)

10:35 – 11:00 Kalle PARKKARI

Финландия

Road safety work of the Finnish insurers Споделен опит от Финландия
11:00 – 11:25 Rickard Cosini

Швеция

The National Society for Road Safety Визия Нула, споделен опит от Швеция
11:25 – 11:45 Иван Белопитов

Швейцария

Инженер по транспорта Споделен опит на специалист от Швейцария. Процеси за гарантиране на безопасността на движението при планирането и проектирането на инфрастуктурни обекти вкл. одити. Примери от практиката.
Заключение
11:45 – 12:00 Представител на правителството.

Закриване на блок 1 от модератора

Правителство на Р. България

Модератор

Решение на правителството за нов единен орган – Какво да се направи по-нататък? Цели и първи задачи.

Заключение

 

12:00 – 13:45    Обяд, неформална дискусия

 

Блок 2: Програми по безопасността на движението в Европа и обучението на шофьорите
13:45- 14:05 Jeannot MERSCH

Белгия

FEVR

Гласът на жертвите,

Европейска федерация на жертвите от пътни катастрофи

Европейски проекти

 

14:05- 14:30 Jörg-Michael SATZ

Германия

Moving Споделен опит по обучението на шофьорите
14:30- 14:55 Gerhard von BRESSENSDORF

Германия

Председател на федералното сдружение на инсрукторите по шофиране в Германия Споделен опит по обучението на шофьорите
14:55- 15:15 Време за задаване на въпроси и закриване на конференцията

 

Среща с президента

Институтът за пътна безопасност проведе среща с президента на Република България
господин Румен Радев

На срещата президентът бе запознат с рисковете за националната сигурност и
предложения за намаляване на пътнотранспортния травматизъм. Констатирано бе, че
има дефицит от държавни политики в сферата на безопасността на движението по
пътищата.
Президентът възприе идеята за промяна на модела за управление на безопасността
на движението по пътищата. При сега действащия модел на споделената отговорност
не ясно кой носи общата отговорност за пътната безопасност и той е остарял и
неефективен.
Всички се обединиха, че е необходим експертен дебат по темата, като отговорността
за това е на българското правителство.
В заключение на срещата представителите на Института за пътна безопасност поеха
ангажимент да организират международна дискусия за необходимостта от създаване
на минимален стандарт за управление на риска. Беше отправен призив към всички
отговорни за безопасността на движението по пътищата в България да започнат да
действат експертно и ефективно за ограничаване на пътнотранспортните
произшествия.