ФОРУМ
„ПРИОРИТЕТНА СВЪРЗАНОСТ НА СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ“

ПОКАНА

Дата: 14 март 2019 г.
Място: зала „Европа“
Час: 10:30 – 13:30 ч.
Модератор: Институт за пътна безопасност

ПРОГРАМА:

10:30-11:00 Регистрация на участниците, кафе

11:00-11:05 Откриване
Пламен Стоилов, Кмет на Община Русе

11:05-11:35 „Приоритети, цели и задачи при изграждане на транспортна инфраструктура в
Северна България “,
лектор: Георги Терзийски – председател на Управителния съвет на АПИ

11:35-12:05 „Изграждане на безопасна инфраструктура – към визия нула жертви от ПТП”,
лектор: Малина Крумова – председател на ДАБДП

12:05-12:35 „Одити по пътна безопасност – въздействие върху безопасността на
движенението”,
лектор: Институт за пътна безопасност

12:35-13:30 Сесия „Въпроси и отговори“

13:30 ч. Край на форума

Споделяне

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

English