СТАНОВИЩЕ

Относно: Пускането в експлоатация на инфраструктурата за събиране на такси- ТОЛ система

                   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

През последните 20 години българското общество е платило недостигa на средства за безопасна пътна инфраструктура с цената на живота и здравето на стотици хиляди ранени и загинали по българските пътища. Институтът за пътна безопасност направи анализ на какво се дължи лошата организация на движението по пътищата, липсата на пътна маркировка, лошото състояние на пътната инфраструктура и винаги излиза едно просто обяснение – липсата на средства. Няма държава в света, в която парите да достигат за всичко, но именно поради тази причина българското правителство през 2015 г. предприе една смела и решителна стъпка за намирането на средства, които да могат да бъдат използвани за инвестиции в по-добра инфраструктура. Това е именно изграждането на българската ТОЛ система.

Проучванията показват, че в държавите от Европа, в които вече има въведена ТОЛ система, нивото на пътна безопасност се е подобрило и това се дължи основно на възможността да се генерират средства, които да бъдат инвестирани в изграждане на безопасна инфраструктура. Така например, една от държавите, които са постигнали най-голям напредък в пътната безопасност в Европа, е Гърция, именно след въвеждането на ТОЛ системата. За последното десетилетие жертвите там са намалели с 45%.

В последните няколко месеца в държавата текат процеси, които очевидно имат за цел да отложат, да забавят или да компрометират под една или друга форма пускането в експлоатация на ТОЛ системата. Необходимо е много ясно да си дадем сметката, че за да можем да инвестираме в пътища и пътна безопасност, трябва да има откъде да вземат тези пари. Опитът да се отложи за пореден път пускането на системата ще доведе до това отново да констатираме увеличаване на жертвите по пътищата на България.

    Института за пътна безопасност се обръща към българското правителство да защити обществения интерес и да не се подава на заплахите от страна на бизнес заинтересовани кръгове и лица.

        България е една от малкото държави в ЕС, в която не въведена ТОЛ система. Именно за това  ние настояваме тази система да бъде въведена в експлоатация.

Екип на Институт за пътна безопасност

Споделяне

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

English