Институтът за пътна безопасност извърши изследване по отношение на нарушенията на водачи на МПС с национална регистрация от и извън ЕС, преминаващи транзитно през територията на Република България. Изследването обхваща периода 01.01.2016 г. до 15.06.2020 г.

По данни на обобщения доклад на Държавната агенция „Безопасност на движение по пътищата“ за 2019 г. 3 044 721 МПС са преминали транзитно през страната. Видно от получения отговор по ЗДОИ от МВР, за 2019 г. са издадени 79 677 броя електронни фишове на водачи с чужда регистрация, от което става ясно, че всеки 38-и транзитно преминаващ водач е хващан да нарушава скоростните режими на територията на Р. България.

След анализ на получената статистика бяха констатирани изключително тревожни данни за връчването и плащането на установените с електронни фишове нарушения за посочения период. А именно от 2016 г. до момента има несъбрани глоби в размер на 39 976 040 лв., което прави 93% несъбираемост от общата сума 43 070 580 лв. или с други думи тази сума може да покрие 50% от ремонта от отсечката „Чирпан-Стара Загора“ на АМ „Тракия“.

През последния месец констатираме, че МВР налагат рестриктивни мерки чрез ограничаването на свободното излизане през ГКПП, чрез налагане на принудително-административни мерки от типа недопускане на преминаване на границата , временно отнемане на книжка, временно спиране от движение на МПС спрямо българските граждани. От друга страна към чуждестранните водачи отношението е изключително либерално, което води до заключението, че има нежелание за създаване на организация за налагане и събиране на глобите по извършените нарушения от държавните институции, заети с контрола.

До момента не ни е известно да е потърсена персонална отговорност на лицата, ангажирани за стриктното прилагане на ЗДвП, с цел недопускане нанасяне вреди на бюджета в особено големи размери:

– за 2016 г. са издадени 28 838 бр. ел.фишове на обща сума 3 443 360 лв., като от тях са връчени 10% (2882), а само 6,3% (1826) са платените. Неплатените фишове са в размер на 3 097 240 лв., което прави 90% несъбираемост.

– за 2017 г. са издадени 47 187 бр. ел.фишове на обща сума 6 534 650 лв., като от тях са връчени 22% (10 389), а само 9% (4050) са платените. Неплатените фишове са в размер 5 897 880 лв., което прави отново 90% несъбираемост.

– за 2018 г. са издадени 63432 бр. ел.фишове на обща сума 11 316 980 лв., като от тях са връчени 10% (6650), a само 7% (4514) са платените. Неплатените фишове са в размер на 10 602 190 лв., което прави 93% несъбираемост.

– за 2019 г. са издадени 79 677 бр. ел. фишове на обща сума 15 840 540 лв., като от тях са връчени 12% (9650), а само 8% (6514) са платените. Неплатените фишове са в размер на 14 779 920 лв., което прави отново 93% несъбираемост.

– в периода 01.01-15.06.2020 г. са издадени 38 834 бр. ел. фишове на обща сума 5 935 050 лв., като от тях са връчени 8% (3197), а само 7% (2852) са платените. Неплатените фишове са в размер на 5 598 810 лв., което прави 94% несъбираемост към средата на юни 2020 г.

Тези статистически данни показват пълна незаинтересованост от страна на държавните институции, ангажирани с налагането и събирането на наложените глоби на водачи на МПС с национална регистрация, преминаващи транзитно през Р. България. Могат да се направят и следните изводи, че се прилага двоен стандарт спрямо българските граждани и чужденците, преминаващи транзитно.Екип на Института за пътна безопасност

Споделяне

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

English