СТАНОВИЩЕ

от Институт за пътна безопасност

Институтът за пътна безопасност извърши сравнителен анализ на пътнотранспортния травматизъм на АМ „Тракия“ в отсечката от КМ 169-208 между Чирпан – Стара Загора за периода 2015-2020 г.

     От анализа в Приложение 1 става ясно, че от 2015 до 2017 г. включително са загинали 13 човека. След въвеждане на ограничението на скоростта на 90 км./час през 2018 г. до юни месец 2020 г. загиналите са 3 човека, като това прави намаление със 73%. Констатира се същата тенденция при ранените като намалението там е с 48 %, при тежки ПТП с 47%.

     Експерти на Института считат, че непредприемането от страна на Агенция „Пътна инфраструктура“ на адекватни действия още през 2015 г. за споменатата отсечка, отлагането на извършването на ремонт с 5 години довежда до загубата на живот на 16 човека и 87 тежко ранени.

     В транспортната система на Р. България има десетки подобни участъци, където не се предприемат действия до настъпването на тежки пътнотранспортни произшествия. Стилът и методите, с които се управлява транспортната ни система, застрашават живота и здравето на всички български граждани. Необходими са незабавни структурни и персонални промени във всички институции, отговорни за безопасността на движението по пътищата в България. Липсата на оценка на риска на цялата ни транспортна система, липсата на методология и нормативни изисквания за извършване на подобна оценка дава възможност за неефективно харчене на нашите пари за ремонти и строеж на нови пътища в България. Напомняме, че година и половина след създаването на ДАБДП, която е пряко подчинена на вицепремиера Томислав Дончев, не са предприети действия за:

– създаване на единна информационна система, която да интегрира данните между различните министерства, касаещи БДП;

– не е изготвена оценка на риска от ПТП върху цялата пътна инфраструктура в Р. България;

– няма план за управление на риска от ПТП;

– няма изготвен нов Закон за движение по пътищата;

– няма изготвена и приета пътна карта за  развитието на БДП в България;

     Неглижирането на проблемите, свързани с пътнотранспортния травматизъм в България, липсата на експертен потенциал и идеен мениджмънт са причината в България вероятността да загинеш по пътищата да е най-голяма в целия Европейски съюз.

Екип на Институт за пътна безопасност

Споделяне

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

English