СТОП на политическите интриги! Настояваме за незабавни действия за сигурността по нашите пътища!

Днес в БТА се състоя пресконфренция, в която участваха 14 НПО:

1. Фондация „Безопасни улици от Валя” 2. Сдружение „Велоеволюция” 3. Спаси София 4. АКАБ 5. Сдружение „Клуб Форд” 6. Балкански институт за възстановяване и развитие 7. Сдружение „СЕГА” 8. Обществен съвет за пътна безопасност 9. Граждански комитет равни пред закона 10. Българска асоциация за закрила на пациентите 11. Сдружение на българските професионални шофьори 12. Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт 13. Движение за европейско развитие на българските железници. 14. Институт за пътна безопасност

Видео: БТА

 

Всички се обединиха около решението, че е необходим е изцяло нов модел на управление на пътищата в България и се подписаха под общо писмо до Министър- председателя.

ДО
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Ние, организаторите на провелата се на 14.09.2018г. инициатива „ЗА работещи решения срещу войната по пътищата” се обединихме около решението за създаване на „Агенция за безопасност на движението по пътищата”.

Безопасността на движението по пътищата изисква конкретни действия на държавните институции, областните и общински власти, неправителствените организации, частния сектор и гражданското общество, всеки от тях в своята сфера на действие. Това е причината всички ние гражданите на тази държава да поискаме създаване на държавен орган, отговорен за управлението на риска от пътни-транспортни произшествия. Този орган трябва да бъде подчинен на Министерски съвет, за да се осъществява пряк контрол върху дейността му.

С решението си ние не искаме да създадем поредната неработеща администрация, а напротив да вменим конкретни функции на определен държавен орган, който да носи отговорност за безопасността на движението, пътната инфраструктура и налагането на контрол над отговорните институции за пътната безопасност. Тази отговорност днес е размита между множество институции.

Във връзка с гореописаното, настояваме за среща, на която да се обсъди възможността за иницииране на законодателна инициатива за създаване на „Агенция за безопасност на движението по пътищата”.

Сред основните функции на този държавен орган ще са разработване на единна и координирана държавна политика за безопасност на движението по пътищата, разработване на критерии и стандарти за безопасност на движението по пътищата, налагане на системен контрол над институциите свързани с пътната инфраструктура, генерално реформиране на Закона за движение по пътищата и създаване на Правилник за прилагане на закона.

 

ИПБ

Споделяне

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

English