1 Васил Паунов от гр.Русе – работи над 25 години в областта на обучението на учители и деца по Безопасност на движението по пътищата. Автор на множество научни разработки и помагала за обучение по безопасността на пътното движение. Експерт в областта на образованието на БДП.
2 Галина Хайдар от гр. София – образователна и научна степен ,,Доктор“  по  научната специалност ,,Теория на възпитанието и дидактика“ и с тема на доктората  „Превенция на риска: обучение на децата по безопасност на движението и развитието на когнитивните им операции“.  Дългогодишен учител и директор на образователна институция, с ПЪРВА професионално-квалификационна степен.  Дългогодишен преподавател  по ,,Методика на обучение по БДП в детската градина и българското училище“ и др. учебни програми на Министерството на образованието и науката (МОН), свързани с тази проблематика за учители и директори.  Автор на системи от учебни помагала за обучение на децата и учениците по БДП и защита при бедствия, одобрени от МОН.  Експерт в областта на образованието по БДП.
3 Галихин Димитрий  от гр.Варна  – по професия е програмист. Има информационен  сайт за безопасността по пътищата. Експерт в областта на организация на движението на пътищата.
5 Емил Марков  от гр.София – Докторант по Политология от СУ “Св. Климент Охридски”, учредител на Института за пътна безопасност от 2017 г. Външен експерт към Постоянна комисия по транспорт и туризъм към Столичен общински съвет (2015-2019 г.). Има специални професионални референции за работата си по проекти на Столична община и “Златна Панега Цимент” ЕАД. Занимава се професионално с обучения по БДП. Експерт по анализ и оценка на риска в пътнотранспортната система.
6 Ева Попова от гр. София – завършва МИО в УНСС, магистър по „Публична администрация”. Участва в организирането на мероприятия  по безопасността на движението по пътищата. Експерт в областта на образованието на БДП.
7 Людмил Пешев от гр. София – завършва „Клинична психология”, специализира „Психотерапия”, работи в помощ със зависимости, социално поведение, неотложна помощ. От 15 години работи в областта на консултиране и одитиране на системи за управление на качество, околна среда, здраве и безопасност, сигурност на информацията и отскоро пътната безопасност. Експерт – консултант в областта на пътната безопасност.
8 Михаил Попов  от гр. Бургас –Работи в сферата на сигурността.  Секретар и представител за Бургас на фондация „ Безопасни улици от Валя”. Подема и участва в множество инициативи  свързани с намаляване предпоставките и броя на ПТП с пешеходци и повишаване културата на гражданите – водачи на ППС и пешеходци. Активен участник във формиране и утвърждаване на силно и действено обществено мнение за осигуряване безопасността на участниците в движението. Експерт по полезна и безопасна пътна инфраструктура и съвременни Европейски и Световни практики по пътна безопасност.
9 Настимир Ананиев от  гр. София – завършва „Бизнес администрация”  – бакалавър  в Ирландия. Магистър по „Бизнес администрация” от Американския университет в България. В продължение на 7 години е маркетингов директор за Централна и Източна Европа на най-големия частен колеж в Ирландия  „Griffith College Dublin”. Избран за председател на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения в 43-то Народно събрание. Към момента е предприемач и изпълнителен директор на частни компании. Експерт по пътна безопасност (законодателство).
10 Николай Паунов  от гр. Стара Загора – докторант към Русенския университет „Ангел Кънчев“ на тема „Повишаване безопасността на автомобилното движение чрез усъвършенстване на системата за подготовка на водачи“. Четири години работи, като автоинструктор. В момента е изпитващ водачи на МПС към ДАИ – Стара Загора. Експерт по пътна безопасност (МПС).
11 Петър Диков – завършва ВИАС, специалност „Архитектура”, има степен  „научен сътрудник”.  Работи в Комплексен Научно-Изследователски и Проектантски Институт по Териториално Устройство, Градоустройство и Архитектура, Национален Център по Териториално и Селищно Устройство, Национален Център по Териториално Развитие и Жилищна Политика, Национален Център по Териториално Развитие. Ръководител на редица проекти и реализации по Териториално устройство, Градоустройство и Архитектура. Ръководител на научни и нормативни  разработки, конкурсни разработки .Има множество публикации.  От 2006 до 2016г.   изпълнява длъжността „Главен архитект” на гр. София. Експерт по пътна безопасност (териториално устройство и развитие).
12 Светла Николова  от гр. София- завършва ВИАС със специалност „Промишлено и градско строителство”. Експерт по пътна безопасност (инфраструктура).
13 Светослав Николов  от София – Участва в КВГОД в 42 парламент. Председател на ОС към КВГОД на 42 Народно Събрание. Моторист и секретар към мотоклуб. Взима активно участие в законотворчеството. Експерт по пътна безопасност.
14 Симеон Славчев  от гр. София  Висшето си образование завършва в Техническия университет – София, инженер-магистър по „Индустриален мениджмънт”. Завършва  „Академия за социална политика“ към  Института за социална интеграция и има придобита допълнителна професионална квалификация по „Управленски умения“. Специализира  „Политически мениджмънт“ в Българското училище за политика към Нов български университет.
15 Юлиан Арнаудов от гр. Варна –  следва „Психология” във Варненския свободен университет. Работи в сферата на рекламата. От 2011г. се занимава с кампания „Спри! Давам път на пешеходец!”. Експерт по пътна безопасност.
16 Андрей Ненов  – Завършва Технически Университет – София. След 1990 г. активно участва в създаването и работата на неправителствени, политически и младежки организации, вкл. председател на Федерацията на независимите студентски дружества (ФНСД). Работил е като преподавател по информационни технологии в Университет “ Проф.Ас Златаров“ – гр. Бургас. В момента е интернет мениджър в Американската Автомобилна Асоциация. Експерт по пътна безопасност
17 Марио Танев   – член на множество организации за пътна безопасност в САЩ (WalkSF, Streetsblog SF), обществен транспорт (San Francisco Transit Riders) и велосипедисти (Коалиция за велосипеди в Сан Франциско). Водил е успешна кампания в Сан Франциско Транзит Riders за подобряване на автобусната услуга, позволяваща качване от всяка врата. Идеолог и поддръжник на Фондация „Безопасни улици от Валя“. Работи в САЩ. Експерт по пътна безопасност
19 Владимир Бянов  от гр. София – завършва специалност ” Пътен инженер” в Университет по архитектура, геодезия и строителство –  гр. София. Експерт по пътна безопасност (инфраструктура).
20 Йордан Йорданов  от гр. Бургас – завършва Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“.  Работи в сферата на сигурността. Експерт по пътна безопасност (контрол)
21 Илия Запрянов  от гр. Димитровград – завършва „Пътно строителство” в Тюменский Государственный Университет. Занимава се с пътно инженерство, одитор по пътна безопасност. Експерт по пътна безопасност (инфраструктура).
22 Тихомир Димитров  от гр. Бургас – завършва „Пътно инженерство” в Университет по архитектура, геодезия и строителство – гр. София. Работи в сферата на услугите – инженер-проектант „Пътно строителство“. Експерт по пътна безопасност (инфраструктура).
23 Цветелин Горанов  НУ „Христо Ботев“ от гр. Плевен със своите 456 ученици, чрез представляващият училището директор Цветелин Горанов. Предпочитано от всички в региона, училището е с традиции по безопасността на движението. Експерт по пътна безопасност в областта на образованието на БДП.
24 Петър Петров от Велико Търново – завършва Национален военен университет „Васил Левски“ гр. Велико Търново. Автоексперт. Експерт по пътна безопасност в областта на превантивната дейност (техническо състояние на МПС).
25 Ангел Сапаревски  от Долна баня – завършва „Изчислителна техника” в Национален университет „Васил Левски” . Консултант по ISO 39001:2014 Система за управление на безопасността на движение по пътищата. Експерт по пътна безопасност – консултант надзорна дейност.
26 Николай Каменов от Хасково – завършва „Право” във Великотърновски университет „ Св. св Кирил и Методий“ гр. Велико Търново. Работи в сферата на сигурността. Експерт по пътна безопасност (контрол).
27 Виктория Андреева   от Русе – завършва „Счетоводство и контрол“ във Великотърновски университет „ Св. св Кирил и Методий“, „Учител по математика и информатика в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, специализации: „Преподавател – инструктор“ в Тракийски университет Стара Загора, „Консултант – преподавател“ в курсове за превоз на опасни товари. Работи, като преподавател по Безопасност на движението и в курсове за превоз на опасни товари, Управител на учебен център за подготовка на кандидати за водачи на МПС, работи и като счетоводител. Експерт по пътна безопасност в областта на образованието на БДП.
28 Тодор Докимов   от Варна – завършва „Машинен инженер“ в Национален военен университет „Васил Левски“ гр. Велико Търново. Работи в сферата на транспорта. Експерт по пътна безопасност (МПС).
29 Петър Бонев  от София – завършва Професионална гимназия по фризьорство и козметика „Княгиня Евдокия“ – София. Работи в сферата на сигурността. Експерт по пътна безопасност (контрол).
30 Станислав Станилов  от Самоков – завършва Професионална гимназия по туризъм – Самоков. Работи в обсластта на сигурността. Експерт по пътна безопасност (контрол).
31 Татяна Стойчева  от Севлиево – завършва „Икономика и експлоатация на автомобилния транспорт“ в Професионална гимназия по транспорт „Проф. Цветан Лазаров“ – Плевен. Председател на комисия за ГТП. Експерт по пътна безопасност в областта на превантивната дейност (техническо състояние на МПС).
32 Анна Христова Пенкова-Нанкова  – завършва „Застраховане“ и „Икономика на труда“ в Университет за национално и световно стопанство в гр. София, „Мениджмънт на образованието“ в Югозападен университет „Неофит Рилски” гр. Благоевград. Работи, като копирайтър. Автор е на детски книжки в областта на безопасността на движението. Автор е и на статии, във връзка с безопасността на движението по пътищата. Експерт по пътна безопасност в областта на образованието на БДП.
33 Гроздан Караджов  от София – завършва „Право“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Депутат от 43-то Народно събрание. Член в Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения, както и в комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите. Експерт по пътна безопасност (законодателство).
34 Венелин Иванов   от Разград – завършва инженерна специалност „Автотранспорт, трактори и кари“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“. Специалист в областта на автомобилния транспорт и експерт в областта на безопасността на движението на пътя.
35 Радко Петров  от Бургас – завършва „Треньор по автомобилен спорт“ в Национална спортна академия „Васил Левски“ – София. Работи, като пожарникар, автоинструктор. Експерт по пътна безопасност в областта на образованието на БДП.
36 Николай Младенов   от София – завършва „Строителен инженер по пътно строителство“ в Университет по архитектура, геодезия и строителство гр. София. Работи, като строителен инженер – пътно строителство. Експерт по пътна безопасност (инфраструктура).
37 Димитър Стоев   от Добрич – завършва „Счетоводство и контрол“ в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ гр. Свищов. Работи в сферата на сигурността. Експерт по пътна безопасност (контрол).
38 Николай Чавов  от Хисаря – завършва „Международно сътрудничество и помощ за развитие“ в Университет Аалборг, Дания. Работи, като консултант по Пътна безопасност – Мениджър Международни Проекти в сферата на Транспорт и Пътна безопасност. Експерт по пътна безопасност (инфраструктура).
39 Александър Цветков  от София – завършва Професионално училище по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ – София. Инструктор по спортно и безопасно шофиране и усъвършенстване на шофьорските умения. Експерт по пътна безопасност на движението в областта на образованието на БДП.
40 Руслан Баждеков   от София – завършва „История” и „Философия” в Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специализира урбанистика и безопасност на движението в Англия. Предприемач. Експерт по пътна безопасност.
41 Златко Златков  от София – завършва „Информационни технологии“ в Университет по библиотекознание и информационни технологии – София. Работи, като координатор Логистика – международен транспорт. Експерт по пътна безопасност (МПС).
42 Георги Татарски  от Разлог – завършва “Автомобилен транспорт” в Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград. Експерт по транспорта. Експерт по пътна безопасност (МПС).
43 Богдан Милчев  от гр. София – образователна и научна степен “Доктор”, по научна специалност “Стратегии и политики в сигурността” в професионално направление “Национална сигурност” от областта на висшето образование ”Сигурност и отбрана” с тема доктората ” Система за управление на риска от ПТП в градска среда”. Работи в сферата на сигурността , експерт по безопасността на движението по пътищата. От 1995г.  до  2014г.  работи в системата на МВР. От 2011г. до 2013г.  заема поста началник на  ОПП – СДВР. Председател на Института за пътна безопасност.Експерт по пътна безопасност.
44 Димитър Ганев  от гр. София, работи в сферата на безопасността на движенията по пътищата. В периода 2013-2015г. е изпълнителен директор на Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация”.  Дългогодишен служител  в Министерството на енергетиката. От 1991 до 1999 година работи като секретар на Националната комисия по безопасността на пътното движение в Министерския съвет. Димитър Ганев е участвал в изготвянето на едни от най-съществените изменения на Закона за автомобилните превози, Закона за движението по пътищата и приложението към него, както и редица други подзаконови нормативни актове. Експерт по пътна безопасност.
45 Проф. Петър Чаков от София – завършва „Право“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Дългогодишен преподавател в Академията на МВР. Автор е на много издания, свързани с пробеми по контрола на пътното движение. Експерт по пътна безопасност. Експерт по пътна безопасност в областта на образованието на БДП.
46 Деян Симеонов От Бургас – завършва „Урбанизъм“ в Университет по архитектура, строителство и геодезия – София. Урбанист. Експерт по пътна безопасност (инфраструктура).
47 Гл. Асист. инж. Димитър Петков от София – завършва „Ремонт и експлоатация на автомобили и трактори“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“, „Организация и безопасност на движението“ в Технически университет – София. Преподавател по безопасност на движението в Висш университетски колеж гр. Сливен. Има 50 годишен опит, като автоексперт. Експерт по пътна безопасност в областта на образованието на БДП.
48 Ивайло Желязков от Варна – завършва „Психология на човека“ във Варненски Свободен Университет, „Информатика“ в Икономически Университет Варна, „Автоматика, Роботика и Управляващи компютърни системи“ в  Технически Университет Варна. Занимава се с пътна безопасност от 2005година. Притежава патент номер 66564 -“комбинирана сигнално-звукова система превозни средства”-оценка ААА. Създател на десет проекта за намаляване риска от ПТП със световно значение. Експерт по пътна безопасност.
49 Кънчо Димитров От София. Работи в системата на Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация” повече от 20 години. Експерт по пътна безопасност.
50 Тома Грошевски от София – завършва „Маркетинг и реклама“  в Университет за национално и световно стопанство – София. Работи в сферата на безопасността на движението: участва в изграждането на детски площадки по БДП. Експерт в областта на организация на движението на пътищата.
51 Пламен Нешев от София – завършва „Организация и безопасност на автомобилния транспорт“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“.  Преподавател – инструктор. Експерт по пътна безопасност.
52 Иван Белопитов От София, живее в Швейцария- завършва „Транспортно строителство-пътно строителство“ във Висш институт по архитектура и строителство – София, следдипломна квалификация „Организация и безопасност на движението по пътищата“ в Технически университет – София. Сертификат за право на провеждане на Road Safety Audit (RSA) http://www.vss.ch/fileadmin/redacteur/Alle_Files/Tagung/ISSI_Zertifizierte_Fachpersonen.pdf, Лектор на курсове на инженери за придобиване на сертификат RSA. Автор е на множество научни публикации в Швейцария. Член на Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute VSS (нормативна дейност):

– 1995 – 2008: FK 3 „Verkehrstechnik“, Präsident der Expertenkommission „Gestaltung und Betrieb“ Vereinigung Schweizerischer Verkehrsingenieure – SVI. От 38 години работи в областите на транспортното планиране и безопасността на движението. Експерт по пътна безопасност.

53 Николай Колев от Сливен – образователна и научна степен “Доктор”, в професионално направление, научна специалност: Организация и управление извън сферата на материалното производство,с тема доктората “Дейност на пътна полиция при ПТП”. Експерт по безопасността на движението по пътищата. Магистър по специалност „Право“ в Бургаски свободен университет. Експерт по пътна безопасност.
54 Теодора Стефанова от Велико Търново /живее във Великобритания/ – завършва „Социална психология“ и „Организационна психология“ във Франция, докторска степен от Френския Университет (Paris 8) и Австралииския Университет (QUT), по обединена програма между двата университета и две научни лаборатории по пътна сигурност (IFSTTAR- Versailles- Satory, France) и CARRS-Q, Australia, с тема: Поведение на пешеходците по железопътни прелези  с автоматична защита. Работи в сферата на пътната сигурност в TRL (transport research lab), UK. Член е на CADROSA (Consortium of Adolescent Road Safety, Australia). Експерт по пътна сигурност
55 Любомир Станчев от гр. София, инженер по пътно строителство
56 Моника Петрова от гр. София. Завършила УАСГ- София, специалност” Пътно строителство”
57 Сергей Прокопиев от гр. София. Завършва Право в Нов български университет. Работи като адвокат, включително по дела , свързани с ПТП.
58 Мариан Терзиев от гр. Варна. Учил в Тракийския университет в Стара Загора; завършва ТУ-Ямбол за автоинструктор, работи като автоинструктор в град Варна
59 Петър Петров от гр. Монтана. Завършва „Пътно строителство“ във УАСГ.Проектант с пълна проектантска правоспособност, строителен инженер в пътното строителство с над 30 години стаж.
60 Милен Радков от гр. Троян. Завършил е технически колеж в Сливен „Ремонт и експлоатация“, магистър по „ Технология и управление в транспорта“ от РУ „Ангел Кънчев. Работи като автомобилен инструктор с над 20 години стаж и е учител в Професионалната гимназия по механоелектротехника в гр. Троян.
61 Димитър Бонков от гр. София Завършил е „Технология и управление на транспорта“ в МЕИ-София,  работи като машинен инженер.
62 Полина Атанасова от гр. Русе.  Завършва специалност „Технологии и транспорт“. Понастоящем е докторант в катедра „Транспорт“ на РУ „Ангел Кънчев“.
63 Звезделин Османов от гр. Севлиево, живее във Велико Търново. Завършил е Машиностроителна техника във ВТУ, занимава се с автомобилен спорт и БДП в училищата като доброволец , работи като инженер.
64 Пламена Каприева от гр. Поморие.  Завършила е БСУ „Предучилищна педагогика“ и Шуменския „Специална педагогика“, преподава по БДП , работи като учител в СУ „Христо Ботев „-Поморие.
65 Роман Братоев от гр. София. Завършил е ВТУ, специалност „Начална училищна педагогика“, работи като учител на начален етап в 133 СОУ „А.С.Пушкин“. Специалист по БДП.
66 Таня Арабаджиева от гр. Поморие. Висше, учител-психолог, води БДП, занимава се с БДП.
67 Мариан Терзиев от гр. Варна.  Учил в Тракийския университет в Стара Загора; завършва ТУ-Ямбол за автоинструктор, работи като автоинструктор в град Варна.
68 Стойко Пехливанов  от гр. Ямбол. Завършва последователно курс за професионална квалификация “Автоексперт”, специалност “Автотехническа експертиза” към ТУ-София, ИПФ-Сливен, ТУ-София, ИПФ-Сливен, специалност “Машиностроене”, степен Магистър. Редовен докторант в ТУ-София, ИПФ-Сливен, катедра “Механика, машиностроене и топлотехника” – специалност “Приложна механика”, научна тема в областта на “Идентификация на движението на автомобил след загуба на устойчивост с отчитане на окачването, ротацията на колелата и променливия характер на триенето” с ръководител проф. д-р инж. Станимир Карапетков. Работи като Вещо лице- автоексперт (Анализ на ПТП и оценки)
69 Цветослава Пенева  от гр. София. Завършва обучение за инструктор на водачи на МПС, магистър е по “Технологии и управление на транспорта” от Висшето транспортно училище “Т.Каблешков”. Работи като ръководител движение в железопътния транспорт.
70 Ивайло Ванов  от гр. София. Завършва бакалавър в Техническия университет по “Транспортна техника и технологии”, работи като инженер-механик във фабрика.
71 Ангел Дъндиков  от гр.София. Завършил е “Технологии и управление на транспорта” в РУ “Ангел Кънчев”. Работи като инструктор за обучение на водачи на МПС.
72 Светозар Стоянов  от гр. Велико Търново. Завършва в УАСГ през 2008 г. „Транспортно строителство- с профил Пътно строителство, работи като проектант-пътно строителство, занимава се с проекти за организация на движението, изградил е площадки за пътна безопасност във Велико Търново.
73 Иван Йовчев Иван Йовчев, от гр. Велико Търново. Завършва във Висшето транспортно училище „Т.Каблешков“ бакалавър по „Транспортно строителство“, Висшето строително училище „Любен Каравелов“ магистратура по „Строителство на сгради и съоръжения“, и във Варненския свободен университет „Пътно строителство“, работи като инженер по пътно строителство.
74 Детелин Ганчев от гр. София. Завършва специалност „Двигатели с вътрешно горене“ в Техническия университет в София, машинен инженер. Работи като вещо лице към Софийски градски съд.
75 Надежда Минкова от гр. София.  Магистър по “Финанси”от УНСС. Застрахователен експерт, специалист по системата за коригиране на поведението на водачите “Бонус-малус”.
76 Цвятко Тихолов от гр. София. Изкарва множество специализации, Институа за учители, Училището за транспорт “Вилхелм Пик”, работил като преподавател по БДП. В момента е пенсионер.
77 Петър Радев от гр. София.  Завършва „История“ и Международни отношение в СУ „Св. Климент Охридски“.  Работи като мениджър “Автопарк”в Контур Глобал -ТЕЦ “Марица Изток”,  занимава се с обучения за безопасно шофиране.
78 Татяна Стойчева от гр. Севлиево. Завършва Техникум по Автотранспорт и “Икономика и експлоатация на автотранспорта”. Работи като председател на комисия по ГТП.
79 Силвия Георгиева от Костинброд. Завършва ВТУ “Тодор Каблешков”, специалност “Транспортно строителство”. Работи като ПТО.
80 Стоил Вълков от гр. София. Завършва МИО в УНСС, управление на международни проекти. Има собствен стандарт за безопасност “внедряване и актуализация на мерките за пътна безопасност”. Работи като специалист безопасност на транспорта в страните от Балканите.
81 Стойко Стойков от гр. Сливен. Завършва “Транспортно строителство” във ВИАЗ-София, работи като пътен одитор и проектант.
82 Стоян Гатев от гр. София. Завършва СПУ “Автотранспорт. Работи като началник автомобилен парк.
83 Стоян Стоянов от гр. Бургас. Завършва специалност “Автоинструктор” в колежа в Ямбол, специалност “Технология и управление на транспорта” в РУ “Ангел Кънчев”. Работи като спедитор.
84 Стоян Н. Стоянов от гр. София. Завършва ВТУ “Васил Левски”, инженер “Двигатели с вътрешно горене”. Работи като автомобилен инженер в сферата на сигурността.
85 Вася Петровa от гр. София. Завършва “Организация и управление на транспорта” в РУ “Ангел Кънчев”. Работи като учител.
86 Андрей Митков от гр. София. Завършва “Електротранспорт” във Ворошилов, с 30-годишен стаж като водач на различни видове тежък транспорт, работи като карго на FedEx
87 Елена Михайлова от гр. Варна. Завършва „Строителство на сгради и съоръжения“ във ВСУ „Любен Каравелов“, работи като проектант.
88 Инж. Марин Спасов от гр. София. Завършва Строителния институт през 1965 г., бивш контролен инженер и консултант в ГЛАВПРОЕКТ за да Безопастност, Транспорт, Комуникации, Пространствено проектиране, Инженерна инфраструктура, Кадастър,Геодезия. Проектирал с колективи мн.спортни и туристически комплекси в България, Алжир, Сирия, Близкия изток.
89 Павел Панталеев от гр. Горна Оряховица. Завършва „Икономика на Строителството“ във Варненския икономически университет и работи в сферата на пътната сигнализация.
90 Владимир Събев от гр. Шумен. Експерт от автомобилния спорт, работи като ръководител по транспорт и организация на движението в община Шумен.
91 Адв. Албена Белянова от гр. София – завършва Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Преди вписването й като адвокат в Софийска адвокатска колегия работи на ръководни позиции за Агенция за държавна финансова инспекция, „Български енергиен холдинг“ ЕАД, Агенция за ядрено регулиране, „Спортна София -2000“ ЕАД и Столична общинска агенция за приватизация. Участвала е в подготовката на нормативни актове, национални стратегии, проекти от национално значение. Специализирала е в областта на борбата с корупцията и борбата с трансграничната организирана престъпност. Ръководител на юридическия екип на Института за пътна безопасност.
92 Веселин Анестиев от гр. Поморие. Завършва „Право“ в Бургаски свободен университет, работи в системата на МВР между 1990-2014 г. в сферата на разследване на дела в сферата на транспорта, работи като юрист на КАТ-Бургас. В момента е адвокат по транспортни дела и лектор в учебните структури на МВР.
93 Красимир Баташки от гр. Пазарджик. Завърша ПГ ДВГ в гр. Септември, собственик на сервиз и Пътна помощ.
94 Георги Тонков от гр. Смолян. Завъшва „Автомобилна техника“ в РУ „Ангел Кънчев“, докторант във ВТУ „Тодор Каблешков“. Работи като вещо лице в Смолян по автотехнически експертизи.
95 Варужан Апелян от гр. Брюксел. Бакалавър по „Технология и управление на транспорта“ в РУ „А.Кънчев“, магистър е по „Икономика на транспорта“ във ВТУ „Тодор Каблешков“.
96 Константин Христов от гр. София. Завършва Висшето строително училище „Л. Каравелов“, в София, работи като технически ръководител в пътноподдържаща фирма. С опит в ОПУ, отговарящ за АМ „Тракия“, работил и в пътната поддръжка на Столична община.
97 Боян Симеонов от гр. Силистра. Завършва Механотехникум със специалност „Автотранспорт“, Технически колеж-Силистра към РУ „Ангел Кънчев“ „Автотранспорт“. Работил е като ръководител на автотранспорта в няколко фирми, занимава се като експерт в зимно и лятно поддържане на пътищата.
98 Полина Еленкова- Пешева от гр. София– работи като юрист към Комисия за вътрешни актове от 2 години. Преди това е 12 години адвокат в САТ. Одитор по системи за качество и сигурност на информацията.