Международна конференция: “ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ- ЕЛЕМЕНТ ОТ НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ”

Институтът за пътна безопасност организира международна конференция на тема:

“ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ- ЕЛЕМЕНТ ОТ НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ”

Конференцията ще се проведе на 10 октомври 2018 от 9:00 часа в зала “Витоша” на Интер Експо Център гр. София и на нея ще бъдат представени най-добрите практики на водещи в тази сфера европейски страни и ще бъдат разгледани общата организационна рамка, стратегиите, концепциите и целите на пътната безопасност.

Ще вземат участие международни организации, които ще посочат работещите решения и най-добрите механизми за управление на безопасността по пътищата.

За желаещите да присъстват: e-mail: ptp2017.bg@gmail.com; тел: 0878777838

 

Програма на конференцията

9:00      – 9:45     акредитиране на участниците

9:45      – 12:00    Блок 1: Ефективни модели по пътната безопасност в Европа

12:00    – 13:45    правостоящ работен обяд (неформална дискусия)

13:45    – 15:15    Блок 2: Програми по безопасността на движението в Европа и обучението на шофьорите

 

Време Оратор / Страна Институция Тема на доклада
9:45 – 9:55 проф. д-р Любен Тотев, България Председател на Съвета на ректорите на висшите училища в България Откриване на конференцията
9:55 – 10:10 инж. д-р Богдан Милчев, България Член на УС на Института за пътна безопасност ИПБ

 

Позиция на ИПБ относно нов държавен орган за единна и координирана държавна политика по безопасността на движението по пътищата
Блок 1: Ефективни модели по пътната безопасност в Европа
10:10 – 10:35 Stevan SKELEDZIC,
Швейцария
Ръководител на отдел по пътна безопасност в кантон Цюрих

 

Споделен опит от Швейцария.

Организация и струкура по провеждането на политика по безопасността на движението,

Виа Сикура, приложение (одит по пътна безопасност)

10:35 – 11:00 Kalle PARKKARI

Финландия

Road safety work of the Finnish insurers Споделен опит от Финландия
11:00 – 11:25 Rickard Cosini

Швеция

The National Society for Road Safety Визия Нула, споделен опит от Швеция
11:25 – 11:45 Иван Белопитов

Швейцария

Инженер по транспорта Споделен опит на специалист от Швейцария. Процеси за гарантиране на безопасността на движението при планирането и проектирането на инфрастуктурни обекти вкл. одити. Примери от практиката.
Заключение
11:45 – 12:00 Представител на правителството.

Закриване на блок 1 от модератора

Правителство на Р. България

Модератор

Решение на правителството за нов единен орган – Какво да се направи по-нататък? Цели и първи задачи.

Заключение

 

12:00 – 13:45    Обяд, неформална дискусия

 

Блок 2: Програми по безопасността на движението в Европа и обучението на шофьорите
13:45- 14:05 Jeannot MERSCH

Белгия

FEVR

Гласът на жертвите,

Европейска федерация на жертвите от пътни катастрофи

Европейски проекти

 

14:05- 14:30 Jörg-Michael SATZ

Германия

Moving Споделен опит по обучението на шофьорите
14:30- 14:55 Gerhard von BRESSENSDORF

Германия

Председател на федералното сдружение на инсрукторите по шофиране в Германия Споделен опит по обучението на шофьорите
14:55- 15:15 Време за задаване на въпроси и закриване на конференцията

 

Споделяне

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

English