СТАРТИРА НАЦИОНАЛЕН
КОНКУРС „ИСТОРИИ, ПРОЕКТИ И МЕЧТИ ВЪРХУ КАРТА“

По повод Световния
ден на Географските информационни системи (ГИС)
и
честването на 50-тата годишнина на компанията световен пионер и лидер в
разработването и внедряването на Географски информационни системи (ГИС) – Есри,
в България стартира национален
конкурс за карти
под надслов „Истории, проекти и мечти върху
карта“. Конкурсът насърчава всички малки и големи откриватели да разкажат
своята история с ГИС технологии.

В рамките на конкурса
всеки от участниците ще има възможност да създаде печатна или интерактивна
карта, с която да разкаже история на тема свързана с личен или обществен проект,
специално преживяване, полезна информация, исторически или фактически данни,
обществено значим проблем или призив за кауза.

Интерактивните карти
съчетават една или повече уеб карти, придружени с текст, снимки и мултимедийно
съдържание, които могат да направят всяка история вълнуваща по нов, интересен и
увлекателен начин, използвайки универсалния визуален език на географията.

Представените карти ще
бъдат оценявани от комисия, включваща доказани специалисти в областта на
географските информационни системи, ГИС приложенията, картографията и
естетиката. Най-добрите творби ще бъдат изложени по време на организираните по
случай Световния ГИС Ден конференция и официален коктейл, които събират повече
от 600 представители от различни сфери, а сред наградите за победителите са: Лиценз
за водещия в света ГИС софтуер Esri ArcGIS Desktop; Едногодишен неограничен
достъп до най-богатия електронен образователен център за геопространствени
технологии –  Esri Training; Специализиран
атлас със съвременни ГИС карти и др.

В конкурса могат да се
включат както организации, така и индивидуални участници, като награди ще бъдат
връчени в следните категории:

 • Устойчиво
  развитие
  (карти, които са свързани с теми като околна среда,
  градско развитие, лични или обществени каузи, управление при кризи, добри
  практики и примери от дейността на организации и много др.).
 • История
  и култура
  (карти за културни събития, фестивали, чествания,
  традиции, паметници на културата, исторически забележителности, градове,
  общности, местности и мн. др.);
 • Образование
  (карти,
  които са насочени към обучението, образованието и изучаването. Истории за
  училище, университет, образователна институция, курс, кръжок и всичко, което ни
  помага да се развиваме и обогатяваме с нови и полезни знания);
 • Пътуване
  и туризъм
  (познати и непознати места, пътища, гледки и
  преживявания, свързани с красотата на нашата родина).

Победителите от
конкурса „Истории, проекти и мечти върху карта“ ще бъдат обявени на 13 ноември
2019 г., когато ще се проведе Световният ГИС ден в България в София хотел
Балкан, както и на уебсайта и Facebook страницата на Есри България.

Официален инициатор и
организатор на Световния ГИС ден е Esri,
който
в продължение на 50 години предоставя научни постижения, иновативни технологии
и мощни инструменти, превръщайки географските информационни системи в достъпен
и полезен инструмент за по-ефективно разгръщане на идеи, планове и проекти. ГИС
технологиите подпомагат по-доброто разбиране на събитията и взаимовръзките между
обектите в света около нас, като по този начин улесняват идентифицирането на
съществуващи проблеми, и осигуряват подходящите средства за взимане на
информирани решения.

За ESRI

ESRI Inc. e световен
пионер и лидер с 50-годишен опит в разработването и внедряването на Географски
информационни системи (ГИС), които функционират като неразделна част от почти
всеки тип организация. Основана от Джак Данджермонд и съпругата му Лаура през 1969г.,
днес ESRI Inc.. разполага с 3 000 високовалифицирани специалисти, има 80
представителства и потребители в над 200 страни по света. 24 000 публични
институции и над 400 000 компании по света използват ГИС софтуер на ESRI. ESRI
GIS платформата е приета за ГИС стандарт в редица водещи организации, сред
които НАТО, Европейската агенция за околна среда, структури на Европейската
комисия и др. Повече информация на: http://www.esri.com/.

За
ЕСРИ България

ЕСРИ България,
създадена през 1995г., е изключителен представител на ESRI Inc. за страната.
ЕСРИ България  e лидер в областта на ГИС
на българския пазар. В продължение на повече от 20 години ЕСРИ България
реализира стратегически ГИС проекти в национален мащаб и в различни сфери на
икономиката, включително кадастър, околна среда, инженерна инфраструктура,
сигурност, здравеопазване, селско стопанство, образование и др. ЕСРИ България е
партньор на българските университети и член на авторитетни български и
международни организации. Компанията е официален организатор на Световния ГИС
Ден в България. Повече информация на: http://esribulgaria.com/.

 

Споделяне

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

English