За нас

Идеята да направим пътищата по-безопасни е една от малкото консенсусни идеи, безрезервно приета в целия свят. Мисията за намаляване броя на жертвите и пострадалите от пътни произшествия е приоритет за всички правителства и международни организации!

През 2010 година ООН и Европейския съюз обявяват „война срещу причините водещи до загуба на живот при използването на МПС” или преведено по-точно „Десетилетие за активни действия за безопасност на движението по пътищата 2011-2020г.” Създадени са много институции, организации и инициативи, които пряко или косвено поемат тежката задача активно да създават, насърчават и укрепват културата за пътна безопасност, да подобряват общите познания относно причините за пътните произшествия и да спомагат за създаването на превантивни мерки и решения.

Европейската харта за пътна безопасност, водена от Европейската комисия, е най-мащабната платформа на гражданското общество в областта на пътната безопасност. До момента над 3400 публични и частни организации са се ангажирали с Хартата и прилагат действия и инициативи за пътна безопасност сред своите членове, служители и останалата част от гражданското общество.

Разнообразната общност от членове на Хартата се състои от фирми, асоциации, органи на местното самоуправление, научно-изследователски институти, университети и училища. На всички ангажирани организации е засвидетелствано искрено признание.

По-специално Хартата цели:

  • да насърчи и подкрепи европейските асоциации, училища, университети, фирми от всякакво естество и големина и органи на местното самоуправление да предприемат действия за пътна безопасност в Европа;
  • да изрази признателност за приноса на гражданското общество към пътната безопасност;
  • да подпомогне членовете на гражданското общество при придобиването и споделянето на познания по въпросите на пътната безопасност в Европейския съюз;
  • да спомогне за истински диалог с цел пренос на опит и практики в областта на пътната безопасност на всички нива на управление в Европейския съюз.

В България, всички ние сме свидетели през последните няколко години, на огромните усилия на изпълнителната и законодателна власт да ограничат щетите от пътнотранспортния травматизъм. Въпреки тези усилия страната ни е единствената в Европейския съюз, която за седем години не е подобрила безопасността си на движение по пътищата и аварийността ѝ е на нивото от 2011 година.

По тази причина Институтът за пътна безопасност създаде своята иновативна програма “Мисия Нула”, която кореспондира по обхват и философия с шведската “Визия Нула” жертви и ранени, както и европейската стратегия за нула жертви и ранени до 2050 г. За разлика от остарелия подход за фокус само върху контрола на водачите, “Мисия Нула” акцентира върху отговорността на стопаните на пътя и държавата в изграждането на безопасна среда, която при грешка на водача или пешеходеца няма да доведе до трагичен случай.

В Института за пътна безопасност членуват над 10 000 членове от цялата страна, ЕС и САЩ- експерти по пътна безопасност, архитекти, одитори, мениджъри, кметове, учители, преподаватели в университетите.

Присъедини се и ти, за да ускорим реформите в пътната безопасност!

Управителен съвет

Богдан Милчев

Богдан Милчев

От София. Работи в сферата на сигурността , експерт по безопасността на движението по пътищата. От 1995 г.  до  2014 г.  работи в системата на МВР.

Ива Станчева

Ива Станчева

Работи в сферата на туризма. През 2012 година придобива допълнителна професионална квалификация със специалност „ Икономика и мениджмънт“. Понастоящем мениджър продажби в туристическия сектор. Взима участие в каузи от обществено значение свързани с подобряване средата на живот.

Йоран Свенсон

Йоран Свенсон

Президент на Българо-Скандинавската търговска камара, почетен консул на Кралство Швеция и ръководител на мисията в София от 2011 г. до 2017 г . Живее в България от 1994 г. и работи в сферата на международната спедиция и логистиката. Женен е за българка и има едно дете.

Руслан Вуцов

Руслан Вуцов

От София. Председател на УС на ИПБ. Завършва Юридически факултет на СУ „Климент Охридски”, с 11 годишен стаж като адвокат в САК и  13 години  управител на Застрахователен брокер.

Николай Паунов

Николай Паунов

Докторант към Русенския университет „Ангел Кънчев“ на тема „Повишаване безопасността на автомобилното движение чрез усъвършенстване на системата за подготовка на водачи“. Четири години работи, като автоинструктор. В момента е изпитващ водачи на МПС към ДАИ – Стара Загора.

Павел Димитров

Павел Димитров

От София. Завършва Колеж по туризъм в Благоевград със специалност Бизнес администрация. Занимава се със собствен бизнес в сферата на онлайн търговията.

Михаил Попов

Михаил Попов

От Бургас. Работи в сферата на сигурността. Секретар и представител за Бургас на фондация „Безопасни улици от Валя”. Специалист по полезна и безопасна пътна инфраструктура и съвременни Европейски и Световни практики по пътна безопасност.

English