За нас

Идеята да направим пътищата по-безопасни е една от малкото консенсусни идеи, безрезервно приета в целия свят. Мисията за намаляване броя на жертвите и пострадалите от пътни произшествия е приоритет за всички правителства и международни организации!

През 2010 година ООН и Европейския съюз обявяват „война срещу причините водещи до загуба на живот при използването на МПС” или преведено по-точно „Десетилетие за активни действия за безопасност на движението по пътищата 2011-2020г.” Създадени са много институции, организации и инициативи, които пряко или косвено поемат тежката задача активно да създават, насърчават и укрепват културата за пътна безопасност, да подобряват общите познания относно причините за пътните произшествия и да спомагат за създаването на превантивни мерки и решения.

Европейската харта за пътна безопасност, водена от Европейската комисия, е най-мащабната платформа на гражданското общество в областта на пътната безопасност. До момента над 3400 публични и частни организации са се ангажирали с Хартата и прилагат действия и инициативи за пътна безопасност сред своите членове, служители и останалата част от гражданското общество.

Разнообразната общност от членове на Хартата се състои от фирми, асоциации, органи на местното самоуправление, научно-изследователски институти, университети и училища. На всички ангажирани организации е засвидетелствано искрено признание.

По-специално Хартата цели:

  • да насърчи и подкрепи европейските асоциации, училища, университети, фирми от всякакво естество и големина и органи на местното самоуправление да предприемат действия за пътна безопасност в Европа;
  • да изрази признателност за приноса на гражданското общество към пътната безопасност;
  • да подпомогне членовете на гражданското общество при придобиването и споделянето на познания по въпросите на пътната безопасност в Европейския съюз;
  • да спомогне за истински диалог с цел пренос на опит и практики в областта на пътната безопасност на всички нива на управление в Европейския съюз.

В България, всички ние сме свидетели през последните няколко години, на огромните усилия на изпълнителната и законодателна власт да ограничат щетите от пътнотранспортния травматизъм. Въпреки тези усилия страната ни е единствената в Европейския съюз, която за седем години не е подобрила безопасността си на движение по пътищата и аварийността ѝ е на нивото от 2011 година.


Управителен съвет

Руслан Вуцов

Руслан Вуцов

От София. Председател на УС на ИПБ. Завършва Юридически факултет на СУ „Климент Охридски”, с 11 годишен стаж като адвокат в САК и  13 години  управител на Застрахователен брокер.

Йоран Свенсон

Йоран Свенсон

Президент на Българо-Скандинавската търговска камара, почетен консул на Кралство Швеция и ръководител на мисията в София от 2011 г. до 2017 г . Живее в България от 1994 г. и работи в сферата на международната спедиция и логистиката. Женен е за българка и има едно дете.

Михаил Попов

Михаил Попов

От Бургас. Работи в сферата на сигурността. Секретар и представител за Бургас на фондация „Безопасни улици от Валя”. Специалист по полезна и безопасна пътна инфраструктура и съвременни Европейски и Световни практики по пътна безопасност.

Емил Марков

Емил Марков

Бакалавър и магистър по Политология от СУ „Св. Климент Охридски“, младежки и студентски лидер,  докторант  по „Съвременна българска политика“ към СУ „Св. Климент Охридски“  и член на Студентски съвет на СУ. Член на Управителния съвет на гражданско сдружение „Мрежа за инициативи и решения“.

Павел Димитров

Павел Димитров

От София. Завършва Колеж по туризъм в Благоевград със специалност Бизнес администрация. Занимава се със собствен бизнес в сферата на онлайн търговията.

Богдан Милчев

Богдан Милчев

От София. Работи в сферата на сигурността , експерт по безопасността на движението по пътищата. От 1995 г.  до  2014 г.  работи в системата на МВР.

English