ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОКЛАД-АНАЛИЗ :
„НЕЗАВИСИМО ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕЖКОТО ПЪТНОТРАНСПОРТНОТО
ПРОИЗШЕСТВИЕ В ГР. СВОГЕ ОТ 25.08.2018 Г.“

Този документ представлява предварителен доклад-анализ за направените констатации
на мястото на тежкото пътнотранспортно произшествие в гр. Своге от 25.08.2018 г.
Институтът за пътна безопасност е независима неправителствена организация, чиято цел е да
обедини експертния потенциал на гражданското общество в страната в полза на овладяването
на пътнотранспортния травматизъм.

Този доклад е стриктно лимитиран до визуално наблюдаваните пътни условия.
Лабораторни, полеви тестове или други измервания от сертифицирана независима
лаборатория, финансирана от ИПБ, не са извършени. Този доклад трябва да се чете като цяло,
в своята пълнота. Това включва всички встъпителни и заключителни части. Този доклад
заменя всички предишни чернови или междинни доклади, независимо дали са написани или не
(т.е. представени устно), преди датата на настоящия доклад.
Информацията от този доклад трябва да бъде приемана като второ мнение базирано на
извършен оглед и дадени експертни становища от придобит опит върху подобни инциденти.
В България до настоящия момент не е правено подобно независимо обследване на ПТП.
Чрез това изследване следва да се даде възможност на всички заинтересовани страни да имат
на разположение и друга гледна точка за събитията от 25.08.2018 г.

Предварителният доклад анализира рисковете от ПТП и оценява ефективността на
тяхното управление по път II-16 в участъка от Нови Искър до Своге. Основната му цел е да
предложи решения за намаляване на тези рискове. Анализът е проведен безпристрастно,
единствено с оглед на фактическите обстоятелства и тенденции. При изготвянето му са взети
всички мерки за осигуряване на обективна и точна информация, която е базирана на публични
източници.

Целта на изследването, е въз основа на проучване и анализ на път II-16 в участъка от
Нови Искър до Своге към 02 септември 2018 г. да се изготвят обосновани предложения за
понижаване риска от ПТП.
За реализиране на поставената цел е необходимо да се направи внимателно изследване на
националното законодателство, регламентиращо безопасността на движението по пътищата
(БДП).
Този документ няма за цел да посочва виновни, а само да изследва по независим начин
влиянието и приноса на състоянието на съществуващата инфраструктура към инцидента. Това
изследване следва да послужи на отговорните институции за това да могат да се запознаят и с
друг прочит на обстоятелствата около произшествието.

Може да прочетете целия доклад като го изтеглите от тук: https://www.roadsafety.bg/wp-content/uploads/2018/09/RSI-Pre-Rep-01-01-Draft-3-_03.09.18.pdf

 

Споделяне

One thought on “Доклад 03.09.18”

  1. Над 30% от катастрофите у нас стават заради лошите пътища, с много дупки, тесни и изронени, на места дори липсващи, без добри мантинели, без предпазни стени и отводнителни канали и т.н. Това никъде не се отчита, но налагат ГЛОБИ големи, по-големи и все по-големи. Дерат хората по навик !!! Притискат се на МАХ и пунктовете за технически прегледи. ХОРА, ПЪТИЩА, АВТОМОБИЛИ !!! Това е триадата, която трябва да бъде изградена и уредена. Но мафията у нас игнорира пътищата и ни докара до СРАМНОТО 129-то място в света !!! Quality of roads !!!!! Били сме на 94-то място, а по новата – на 129-то по качество на пътищата !!! Пълен анти-престиж !!! ГЕРБавите управляващи веднага ще кажат, че това е фалшива класация, която иска да опетни най-големия строител в новата ни история – Бойко Борисов.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

English