ИНСТИТУТ ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ

С ГРИЖА ЗА ХОРАТА И БЪДЕЩЕТО!

„Институт за пътна безопасност“ 

е независима неправителствена организация,

чиято цел е да обедини експертния потенциал

на гражданското общество в страната

Идеята да направим пътищата по-безопасни

е една от малкото консенсусни идеи,

безрезервно приета в целия свят.

Мисията за намаляване броя на жертвите

от пътни произшествия е приоритет

за всички правителства и международни организации!

Нашите партньори

English