ИНСТИТУТ ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ

С ГРИЖА ЗА ХОРАТА И БЪДЕЩЕТО!

„Институт за пътна безопасност“ 

е независима неправителствена организация, чиято цел е да обедини експертния потенциал на гражданското общество в страната

Идеята да направим пътищата по-безопасни е една от малкото консенсусни идеи, безрезервно приета в целия свят.

Мисията за намаляване броя на жертвите от пътни произшествия е приоритет за всички правителства и международни организации!

Нашите партньори

English